• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Anlamın siyasi eylemi

  Mevcut siyasi pratikler geçerli toplumsal değerleri, özgürlüğün sosyal sinyallerini ve politik duyguları istismar ederek kendi çıkarları için kullanırlar. Oysa etkin bir karşı anlatım çeşitliliğiyle olanı sorgularken olması gerekenin dramatize etme gücünden de yararlanarak inandırıcı bir siyasete ön giriş yapılabilinir.

   

  Ahlaki-politik üstünlüğe dayalı yaratıcı bir siyasi pratik, kitlelerin var olan eleştirel desteğini kazanmaya odaklanmalıdır zira bu destek işin kilit noktasıdır. Lakin direniş ile itaat arasındaki mücadele arenasında kararsız kalan ve bunun dışında olan eleştirel kesimler çoğunluktadır. Bu kesimleri siyasete çekmek değişime-uzlaşıya kolektif avantajlar getirecektir.

  Elbette alternatif bir demokratik siyasetin taşıyıcısı olmanın zorlukları vardır. İktidarın siyasi gücü üzerinden oluşturulmuş modelleri aşmak farklı ve beklenmeyeni ortaya koymayı gerektirir.

   

  Çağın siyasi karamsarlığı anlamsızlıktan doğan tatminsiz bir mutsuzluk üretiyor ve bunu durağan bir alışkanlığa dönüştürüyor. Anlamlandıran bir siyasi çıkış soğukkanlı esnek bir mantıkla kitlelerin asgari müşterek ortaklaşmasının zemininde yeni bir kanaatler siyasetini üretebilir.

   

  Siyasetin var olan sert mizacını dönüştürecek yeni bir anlam-anlayışa dayanan siyaset iklimine ihtiyaç var. İktidar ve muhalefetin ittiği büyük kitlelerin ara tonlarının farkında olan yatay demokratik bir alternatif kendine çekebilir.

   

  Demokratik despotluğu ve elitlerin demokratlığını aşan, eşitleyen, üretken bir siyaset değişimi, taraf olmaya zorlanan kararsız tarafsızları sorumluluk alma noktasında cesaretlendirebilir. Dirençli şiddetsiz mücadele yöntemlerini yaratıcı sunumlarla kamusal alanda görünür kılmak önemli bir adım olacaktır. Farklılıkların temsilini-talebini “Geziler”i çoğaltarak, doğrudan temas alanları yaratarak, her yerde taşırarak başarabiliriz!

   

  Mekansal değişkenleri de dikkate alacak politik söylem, zengin eylemsellikler doğuracaktır. Makul bir sivil çözüm arayışı özdüşünsel bir mutabakatı olası kılar. Bölen yönleri değil barışçıl uzlaşı noktalarını güçlendirir.

  Siyasette yeni bir anlam estetizmi yakalamak şart! Sanattan, edebiyattan, bilimden, felsefeden beslenen, doğal üretkenliğiyle toplumsal hayata hassas dokunan… Durağan beklentilere takılmayan, etkileşime açık, dinamik ve değişim yönlü, yaşama dair, şimdiye ait, toplumsal belleği olan aykırısı bir siyaset!

   

  İnsanı kıymetlendirecek, ezberleri bozacak, özgürleştirici, yerel-evrensel uyumu yakalamış, her kültürün notalarını taşıyacak çağcıl bir mantık içeren genç bir siyaset bestesine kulak kabartıyor toplum.

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları