• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  BARIŞ BAHARINI KADINLAR MÜJDELER

   

  Ne yazık ki günümüz toplumu büyük bir etik, anlam ve zihniyet yitimiyle yüz yüze… Bu manevi çöküşü durdurabilecek en önemli etkenlerden biride hiç kuşkusuz kadınların örgütlü gücü ve politik bilincidir.

  Kadın yaşamı her yönüyle bir ruhsal, bedensel, mekânsal, andaki zamansal özgürlük arayışı öncülüğüdür. Bu olmaksızın yaşam denilen muammanın kendisi anlamdan yoksun ve başı boş yitip gitmeye mahkûmdur.

  Öz yaşam bilinci kazanan kadın, barış baharını eril zihniyetin bütün şiddet tuzaklarına karşın bin bir emekle toplumun kalbinde solmaz bir umutla yeşertir. Bilinçli başkaldırıların barışı olası kıldığı hakikati bu umudu hep diri tutar.

  İyi bilinir insanlık tarihi kadın emeği üzerinden şekillenir ve ne yazık ki bu emeğin gaspını her alanda en çok yaşayanlar ve sömürülenler de kadınlardır. Çünkü hegemonik eril rejimlerin tümünde kadın emeği ölüdür!

  Yakından bakıldığında kadın emeği üzerine kurulu olan bu sömürü düzeninin kaynağını; mitolojik, dinsel, felsefi ve bilimsel (pozitivist)egemenliklerin birbirini besleyen, destekleyen tahakkümünden aldığı görülür. Bu da aynı zamanda devlet ve erkek iktidarının faşizan sürekliliğini beraberinde getirmiştir.

  Geçmişten günümüze değin faşizan yapılar başta kadını ötekileştirir, yabancılaştırır; böylece kendini millileştirir. Toplum ve bireyi ise nesneleştirerek hiçleştirir ve sonunda kendisini özne olarak dayatır.

  Toplumsal anlamı hakikatin potansiyeli olarak gören ve bu doğrultuda var olan klasik eril zihniyetinin tuzaklarına karşı bir çıkış yöntemi olarak gelişen kadın özgürlük mücadelesi bugün büyük mesafe almıştır.

  Kadının eril zihniyete karşı verdiği mücadele, ahlaki ve politik bilincin gelişmesine yol açmış ve cinsiyetçi kalıpların da birer birer yıkılarak devrim içinde devrime olanak sunacak fırsatların yolunu açmıştır.

  İdeolojik bilinç kazanan kadın demokratik özgürlük mücadelesi bu gün bütün dünyada çok büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Özellikle Ortadoğu da barışçıl Kürt kadın özgürlük mücadelesi, bu alanda çok ciddi bir öncü konumuna gelmiştir.

  Kadının kurtuluş felsefesi, bugün kendini demokratik özgürlükler üzerinden etkinleştiriyor ve barışçıl bir öz üzerinden çoğaltarak ahlaki ve politik bir toplumun temellerini atıyor. Şiddet ve sömürü zihniyetini ret ederek dayanışmacı ve barışçı bir alternatif model olarak kendisini dünyaya sunuyor.

  Toplumsal bilince ahlak kazandıran, yaşatma etiğini bir felsefeye dönüştüren kadın özgürlük mücadelesi toplumsal hayatı bu zihniyet sömürüsü kısırdöngüsünden kurtarabilir ve toplumun demokrasiyi içselleştirmesine olanak sunabilir ancak.

  Büyük acı çeken ve yeni bir vicdani yenilenmeye ihtiyaç duyan dünyamızı aydınlığa çıkaracak olan barış baharının yaratıcısı cesur-emekçi kadınların 8 Mart emekçi kadınlar gününü bu vesileyle kutlar, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya savaşsız, sömürüsüz ve kalıcı bir barış getirmesini dilerim. Jin, jiyan, Azadi(Kadın, Yaşam, Özgürlük)…

   

  “Tanrı her yere yetişemiyordu

  ve bu yüzden kadınları-anneleri yarattı.”

  ~Rudyard Kipling

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları