• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  BDP, HDP ve Kemalizm tecrübesi

  BDP’nin HDP’ye katılma kararı almasının ardından geniş kesimlerde tartışmalar sürüyor. Tartışmaya katılan grup ve kişilerin farklı çıkış noktaları ve tezleri oluyor. Bunlar arasında en ağırlılklı olanlardan biri de Türkiye Solu’nun bir kısmında güçlü bir damar olarak varlığını hâlâ sürdüren Kemalizm ve bunun Türk milliyetçiliği ile ilişkisi. Soldaki bu Kemalist eğilim Kürtler’in bir kısmında sola karşı bir güven bunalımına yol açıyor. Geçenlerde şöyle bir şey okudum, size de aktarmak isterim:

  1924′ler.

  Lozan anlaşmasından hemen sonra.

  1.Meclisi Mebusan.

  Türkiye’nin Lozan Antlaşmasının Maddelerine uyup uymadığını kontrol edecek olan Avrupalı bir heyet için M. Kemal Dersim Milletvekili Hasan Hayri Bey’den mecliste bir Kürtçe konuşma yapmasını ister.

  Hasan Basri Bey de ulusal giysileri içinde Kürtçe konuşma yapar.

  M.Kemal heyete ”Bakın Kürtler de mecliste temsil ediliyorlar” der.

  Bunun üzerine Heyet, her şeyin yolunda gittiğine, Türkiye’nin antlaşmaya uyduğuna dair raporlarını tutup Lausanne Traile de Paix izleme Komitesine sunar.

  Antlaşmaya dair Türkiye/Avrupa ilişkilerine dair herşey yolundadır ve herkes memnundur.
  Fakat hemen sonra Hasan Hayri bey hakkında mecliste Kürtçe konuştu diye dava açılır.
  Yetkililerle yapılan tartışmalar sonucu Hasan Hayri bey istifa eder ve Memleketi Dersim’e döner.
  Ama hakkındaki tahkibat devam eder ve hakkında idam kararı verilir.

  Fakat Hasan Hayri bey teslim olmaz.
  Bir süre sonra af çıktı diye aldatılarak Elazığa çağrılır ve maalesef idam edilir.
  Resmi tarihe,”Mecliste Kürtçe konuştuğu için idam edildi” diye geçer.

  Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey’in idam edildiği andaki son sözleri ise şöyledir;

  ”Ey Kürt Halkı;
  Bizden de İbret alın ve bilin ki Dünya’daki en güvensiz söz, Kemalist’lerin verdiği şeref sözüdür”

  Ben yine de bu acı tecrübelerin HDP ile BDP’nin birleşmesinde etkili olmayacağını düşünüyorum. Kürt Özgürlük Hareketi ile dayanışmaya giren Sol, zaten Kemalizm’den kopmuş demektir.
  Solu bir bütün olarak Kemalistlikle yaftalamak doğru değildir.
  HDP ve BDP’nin birleşmesi Kürt Özgürlük Hareketi’nin de Türkiye Sosyalist hareketinin de ruhuna uygundur.
  Bu yüzden bu birleşmeyi sevinçle karşılıyorum.

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları