• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Duygu Esnek Bilinç Eylemidir

  Duyguların sezgisel gücünden anlam kazanan düşünceler anlamla güçlenerek soyut doğma tutuculuğundan kurtulurlar, esnek bir iletişim olanağına kavuşurlar.

  Düşüncenin soyut dünyasını duygular somuta yönlendirirler, güncel hayata dair umutlar burada üretilirler. Özlem duyulan toplumun duygusal iletişimidir esnek hisler.

  İçsel bütünlüğün ruhsal hisleri ve sezgileri ancak kararlı bir ortak özgür yaşamı aracısız inşa edebilirler bütünsel iletişimin gücünü yadsıyan tüm ideolojiler yanılırlar. Çünkü politik duyguların etkin olduğu özgür tercihe dayalı yaşam ortak sezgidir, ruhtur, akıldır, histir ve de sevgidir.

  Mekanik soyut –analitik aklın gelişmesi ile duygu ve his ikinci plana atıldılar, nesnelleştirildiler. Bugün yaşadığımız kronik sessizliğin-nobran rejime reflekssizliğin en önemli nedeni işte bu dışlanmışlıkta gizlidir.

  Oysa yaşamda sezgilerin gücü ile soyut zekanın öngörülü özelliklerini birlikte sentezlersek ve uygularsak toplumsal yaşama büyük çıkışlar yaratabiliriz ve nice zalimin hayallerini kabusa çevirebiliriz.

  Mutsuz, ruhsuz, duygusuz, robotik, coşkusuz kendini ve toplumu his etmeyen narkotik tipolojiler sistemlerin ısmarlama insan mühendisliği ürünleridirler ve anti yaşamdırlar. Duygu ve hissin yarattığı toplumsallığa düşmandırlar.

  Yeniden kendimizi ve hayatı keşif etmeliyiz.  Zehrini yaşama akıtanlara inat biz hayata kendimizden güzellikler katmalıyız. Arındırıcı süzgeç olabilmeliyiz. Kine, öfkeye, yabancılaşmaya, savaşa ve anti toplumsallığı dayatan herkese ve her şeye bedeli ne olursa olsun karşı çıkabilmeliyiz.

  Sentetik ısmarlama robotik bireylerin yapay dünyalarına duygularımızın, sezgilerimizin onarıcı, diriltici gücü ile dalalım ruhlarına dokunalım büyük uyanışın gücüne inanalım rejime karşı insanı çare haline getirelim.

  Duygular ve hislerle donmuş yaşamları ve vicdanları yeşertelim ruhun moral enerjisi ile çirkinlikleri söküp atalım kamusal alandan.

  Doğuşsal bağlarımızı tüm insanlığın hizmetine koyan, toplumsallaşan duygularımızdır. Bebek saflığında saklı hisler ve anlamlarda insan vicdanının eylemselliği gizlidir.

  Kapitalist hegemonya duygu ve ruh birliğimize soykırım uyguladı. Oysa örgütlü duygular ve hisler toplumu, önüne dikilen her türlü örgütlü kötülüğü yenebilecek güçtedir.

  Aşkın sonsuzluk hissi duygularımızın ruhunda varoluşsaldır. Duyguların yönlendirdiği bilincimizde ölüm de yoktur. Bakidir yaşam ve aşk.

  Evrensellik duygusunun politik örgütlülüğü sanal korkuya dayalı biçimlenmelerin tümüne meydan okur. Ezel ve ebed olan onun ta kendisidir, gerisi kuru gürültüdür.

  Evrimin-arayışın-değişimin öz ruhu duygu ve hissin yarattığı bilinçliliktir. Toplumsallığın vazgeçilmez parçası olan duygular, toplumsallıkla politik güce dönüşürler-kalıcılaşırlar.

  Oto kontrolün temkinli bilincini yaratan duygular, örgütlülüğün esnek yasalarını evrenselliğin ahlak-adalet anlayışının özünü topluma yansıtırlar.

  Bilinir demokratik bir toplumun olmazları ahlak, adalet ve özgürlüktür. Özgür kişilik ölçülerini, politik duygularla yakalama özgürlüğü en büyük güvencedir.

  Ruhumuzu oluşturan duyguların gizemi çözüldükçe anlaşılacağız. Kendimizce ve toplumca büyük acı ve pişmanlık duyacağız toyluklarımıza-kırdıklarımıza-pasifliğimize!

  Duyguların dili aşkın barışçıl ayetlerine davettir. Nefes nefese devrim çığlığıdır suskun vicdanlara!

  “Dinle, yoksa dilin seni sağır eder, Yüzleş, yoksa kalbin seni esir eder, Anla, yoksa zihnin seni deli eder.” Kızılderili Atasözü

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları