• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  DUYGULARIN POLİTİK BİLİNCİ AHLAKİ ÖZGÜRLÜĞÜN MABEDİDİR

   

  Özgürlüğe dair duyguları politikleştiren, bilince dönüştüren ve eyleme geçiren an’a ateşe tutkulu hakikat aşığı yürekler ev sahipliği yapar!

  Yürek sezgisel yordamla da olsa özgürlük aşkına doğuştan yatkındır. Çalınmış olsa da bizden… Aşk onun yaşam belirtisi özgürlük kıpırdayışıdır. Bilinçli sezgilerde yaşatılan özgürlük yaşam iksiridir ve amacıdır aşkın!

  İnsan politikleşen duygularda özgürlük Nirvana’sının peşinden koşturur durur. Bilir, kamusal arenada her türlü sonradan yaratılan eşitsizliklere karşın doğal farklılıklardan doğan eşitliktir özgürlük!

  Ölümün insanı eşitlediği savı bilinçli bir edilgen kadercilik manipülasyonudur. Oysa yaşamı ve özgürlüğü eşitleyen politik duyguların yarattığı tutkulu aşkın bilinç etiğidir!

  Sezgisel duygular sanal yaratılan ısmarlama bilinç tuzaklarını aşmamızı sağlayan ve politik eşitliğe götüren doğal bilincin ta kendisidir. Çoktan coşkusu bize unutturulmuş olsa da!

  Özümüze ait bu doğal bilme erdemimize tahakküm kuran kölelik çarpıtmalarını artık aşma zamanı… Vicdanımız derin bir sızıyla kaşınıp duruyor. Duyuların yarattığı öz güven ötekileştirilenlerle insani temasla buluşmak istiyor.

  Bu kadar girift ilişkilere boğulan yaşamı peki nasıl kurtaracağız? Ve toplumsal özgürlüğe yabancılaştırılan bireyler nasıl özgür ve duygu iradeli kişiliklere dönüşecek?

  İmajlara kurban edilen duygular, politik özgürlüğüne kamusal alanda nasıl ulaşacak? Utanç ve hukuk kıskacına alınan özgürlük ne zaman kendi özüne bürünecek?

  Duyguların politik özgürlüğüne cesaret edecek güçlü yürekler ne zaman kirli paslı zincirlerini parçalayacak; sanal ahlakın(sızlığın)dizginlerinden kurtulacak!

  Özgürlük ahlakını yaratan duyguları tutsak eden mekanizmaları bilinçli özgürlük eylemlerimizle ne zaman işlevsiz kılacağız?

   

  Şiddete itibar zırhını veren, korkuların karamsar gücüdür. Duyguların yarattığı bilinçli özgürlük eylemleri karşısında tutunabilecek mi sanıyorsunuz!

  Hakikat, özgürlüğün politik duygudaşıdır. Somutlaştığı eylem ortaklığı, aşkı yaratır duygular değil midir?  Eylemci düşüncelerle yaşamlarımıza umut katar.

  Nitel dönüşümlerin esnek yaratıcılığıdır politik duyguların özü… Yeni toplumcu yaşamı yaratmanın azim gücüdürler ve asla karamsarlıklara boyun eğmezler!

  Duygu gücü düşünce eylemselliğiyle hedefine yüklendiğinde toplumsal olanı yaratır ve kamusal alanın kurtuluşunu bizlere müjdelerler!

  Bize düşen duygusal iletişimin kapsayıcı çeşitliliğinden doğan eylemsel ilişkilenmeleri yenilik yaratan özgün karakterlerini bilinçli tercihlere yönlendirmek olmalıdır.

  Politik duyguların kuşkuculuğu anlam gücünü pekiştirir ve toplumsal özgürlüğü sağlıklı temeller üzerinde inşa etmede kalıcı katkılar sunar.

  Bencil bireylerin topluma soğuk aklın mantığıyla bakması, duygu zehirlenmesine neden oldu. Zehirli düşüncelerin yol açtığı bilinç çarpıtmaları vicdanlarda gdo’lu ruhsuz duygular yarattı.

  Özcesi; Soyut özgürlük arzusunu politik duygular somut siyasal taleplere eylemselliğin gücüyle dönüştürebilirler.

  Ahlaki özü oluşturan politik duyguların doğal bilincidir. Etik-estetik ölçüler oluşturan duygular canlıdır. Toplumsal aşkın duyumsanmasında anlama kavuşurlar.

  Farkıdanlığı his etmek, gerçek potansiyeli açığa çıkaracaktır. Duygular politikleştikçe yaşam ve birey de özgür bir ifadeye kavuşacaktır. Lakin yaşamın sonsuz çeşitliliğinde tekçi dayatmaları yerle bir edecek olan, duyguların politik bilincidir!

   

  “Düşüncenin siperleri sarayların taş siperlerinden daha değerlidir.” (Jose Marti)


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları