• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Duyguların Politik Özgürlüğü

  Politik duygular özgür düşüncenin iradesinden gücünü alır, toplumsal ilişkilerin özgür iletişim kanallarını oluştururlar. Bununla birlikte etik politik duyguların oluşturacağı yeni toplumsal iletişim kalıcı özgürlüklerin yolunu da açacaktır.

  Duyguların kapitalist metalaşmadan-simülasyondan bilinçli eylemler yolu ile kurtulması toplumsal özü ile yeniden buluşması hakikatle bağının tekrar kurulmasını amaçlamak ve bunun mücadelesini vermek önemlidir. Çünkü demokratik toplumun kalıcı inşa harcı politik duyguların gücünde saklıdır.

  Politik duygularla doğru iletişimin yaratacağı anlamsal sinerji ontolojik arayışta analitik ve duygusal olanın optimum dengesini de oluşturacaktır.

  Kadın-erkek özgür eş yaşamın ideal ifadesi duyguların politikleşmesinde somuta kavuşur, anlamını bulur. Demokratik sosyalizmin eşitlikçi ruhu insan yaşamında duyguların politikleşmesi sayesinde görünür olur, varlığını kalıcılaştırır.

  “Olumlu toplumsal koşullar altında yapısal ve anlaksal değerini geliştirmiş (ahlaki-politik toplumda politikleşen duyguların sezgisel bilincinde) kadınlar ve erkeklerin özgür eş yaşamı mümkün olabilir.”

  Esnek politik özgürlüğün duygularda yaratacağı güçlenme muazzam sonuçlar yaratacaktır. Duyguların felsefeleşmesi, felsefenin duygu yönlü politikleşmesi aşkın politik-felsefik duygularla ifadelendirilmesi çığır açacaktır.

  Toplumsal yaşamda duyguların anlam bulması ve bu anlamın sürekli politik eylemsellik yaratması değişim-dönüşüm yönüyle çoraklaşmış kamusal hayatı yeniden canlandıracaktır.

  Politik özgürlüğün altın anahtarı politik duyguların gücünde gizlidir, duygularla politik eylem kurmak bilinçli özgür  tercihleri açığa çıkaracaktır. Ahlaki- Politik toplum duyguların politikleşmesi ile anlamına kavuşacaktır.

  Politik duygu devrimi soyut-eril aklı da özgürleştirecektir, bu da beraberinde yeni bir zihniyet dönüşümü ve kesintisiz bir direniş yaratacaktır.

  “Aklın özgürleşmesi, özgürlüğün ahlakileşmesi-Karanlıktan çıkışta aydınlatıcı güç, – özgür zihnin – İnşa edilecek olan, toplumun baskılanan ve geriletilen ahlaki ve politik özellikleridir. Direniş de ahlaki ve politik olacaktır. Devrimlerin görevi de toplumun ahlaki-politik inşasına hizmet etmektir.”

  Teknolojik yapay iletişim sezgisel temasın ruhu olan duyguları köreltti, duygulara duyulan güveni ve inancı sarstı, ansal zamanda duygu yitimini olağanlaştırdı, anlık tüketme girdabına alarak duyguların kopyasını çoğaltarak sıradanlaştırdı, aşka ait duyguları, hisleri, sezgileri hiçleştirdi, kapitalizm ve liberalizm aşk-duygu enflasyonu yaratarak cinsel hazza indirgedi apolitikleştirerek  gücünden, anlamından düşürdü, yozlaştırdı.

  Toplumsallaşan kolektif duygular politikleşirler, çoklu beslerler, özsel yaşamı anlam derinliği ile yaşamda büyük sıçrayışları yaratırlar örgütlü duygular aynı zamanda duyumsanmayanın dirilerek kendini var kılma mücadelesidir.

  İşte şimdi ödenen büyük bedellerle tekrar politik duygular toplumla buluşuyor-bilinç yaratıyor. Şimdilerde egemenlerin paniklemesinin bir sebebi de politikleşen duyguların özgürlük uyanışındaki bariz rolünü görmelerinden kaynaklıdır.

  Kendini bütün zamanlara uyarlayabilen aymazlığına inat egemen-buyurgan sesler politikleşen hisler karşısında çaresizdirler.

  Dumura uğratılmış kimliklerin duygular boyutuyla da dirilmesi kadınsal mücadele ile bilinç yaratıyor, demokratik ulusu politikleşen duygularla inşa ediyor, ruh katıyor, bellek oluşturuyor. Bir farkla, bunu yaparken ötekileştirmiyor, kapsıyor, farklı olanı da politik duygularla onarıyor, güçlendiriyor.

  Politikleşen duygular toplumsal çeşitliliğe utançtan kurtuluşun yol yöntemlerini öğretiliyor zamanın yaratıcı ruhuyla.

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları