• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Eleştirel Dilin Gücü Eylemidir!

  Toplumun kanayan, kronik yaralarını ancak onarıcı bir dil tedavi edebilir. Buna sebep olan rejimi toplumsal iletişimin gücü ile sorgulayan eylemci bir dilden söz ediyoruz.

  Anadolu sade insanlarının hisli yürek dili, barışçıl ve yalındır, bunu açığa çıkaracak vicdani iletişim kanallarının yaratılması rejime alternatif, yeni siyasal öncülerin görevidir.

  Rejim dini hassasiyetleri dahi gerilime dönüştürüyor oysa din, yaşam karşısına konumlandırılamaz, yaşamı boğuntuya getiremez, bu onun toplumcu özüne aykırıdır. Toplumsal eleştirinin gücü demokratik yaşamı koruyacak düzeyi yakalamalı geç olmadan.

  Geçmişten önemli dersler çıkararak yeni ve eşitlikçi bir toplum anlayışı ile kamusal sorunların çözümüne odaklanmalı siyasi aktörler. Toplum tarafından iyi anlaşılan-duyumsanan özgürlükçü dönemin dilinin olgun kullanım etkisi çarpıcı sonuçlar yaratacaktır.

  Hakikatin dili cehaletin kör cesaretini kesen keskin bir kılıç gibidir. Politik öncüler bu dili eylemle bütünleştirdikleri ölçüde başarılı olurlar.

  Dilin toplumsal eleştirel gözü harekete geçirme potansiyeli gençlikte belirgindir, bunu Gezi-Kobanê süreçlerinde aktif olarak gözlemledik.

  Savaş kamplaşmasını yaratan rejime önlem olarak barış birlikteliğini yaratma gücü, haklı, halkçı bir dilde saklıdır.

  Rejim yalın bir nefret dili ile toplumu bastırma yoluna gidiyor, kurgusal düşmanlık söylemini ustaca bir saldırganlıkla eyleme geçiriyor.

  Savaşın ideolojik arka planına bakıldığında virane yapılara yazılan ırkçı sözler ve beden teşhirasyonu üzerinden konuşan rejim dili düşmancadır, yangınsal sonuçlar yaratıyor, oysa kokuşmuş düzenleri despotik yöntemlerle sürdüremezsiniz!

  Rejimin sorunlu zihniyeti altındaki bir sahte “özgürleştirme” söylemi kamusal alanda köleliğe tekabül ediyor, oysa çözüm gücü olmaktan çıkarılmış siyaset kurumunun can simidi siyasi adalete dayalı özgürlükçü, sorun çözücü duygusal bir dilin yaratılmasında saklıdır.

  Görsel-işitsel bir medya tekeli hegemonyası ile toplumsal refleksler kısırlaştırılmıştır, kuşatılmıştır. Rejimin tekçi propaganda aygıtına dönüştürülmüştür. Mevcut rejimin ideolojik iletişim aygıtları ile toplumsal haklılığı baskıladığı gerçekliliği bir an bile akıldan çıkarılmamalıdır.

  Farklı düşüncelerin samimi bir hoşgörü ile karşılanması yerine düşünceleri çatıştırma stratejisi güdülüyor.

  Geleceğimizi tehdit eden bağnaz muhafazakarlığı ve sosyo-politik kilitlenmişliği açacak güçlü toplumsal hislere dayalı eylemsel bir dil demokratik sola çağ atlatır bu süreçte.

  Eşitlikçi dil, sevgi ile iletişim kurar, bütünsel bir kapsayıcılığa olanak sunar. Siyaset dili insan sevgisini ve yaşamı barışçıl kutsamalı adil, şiirsel olmalı.

  Toplumun kanaatlerini karşılayan, özgürlük umudunu yeşerten eylemsel bir duruş sergileyen hak arayışçı bir dili tutturmak zor olmasa gerek.

  Devrim ufkunu karşılayacak bir toplumsal dilin ortaya çıkarılması elzemdir. Bu dil halkın inisiyatif aldığı toplumsal hareketlerin değişim dönüşüm istemleri ile birebir örtüşen demokratik işleyişin karakterini yansıtabilmelidir.

  Değişim ütopyasına tekabül eden, zamanın ruhuna denk bir zihinsel devrim dili (geçmiş ve gelecek sorgulamasını iyi yapmış bellek dili) güçlü bir sezgisel refleks yaratacaktır toplumda.

  Özgür bir gelecek hayalleri olanların hem teoride hem de eylemde hayatı, barışı yansıtan güçlü sorgulayıcı duruşları olmalıdır.

  Toplumun hayatı temsil eden kolektif özgürlük eylemlerini karşılayan devrimci bir dil çözüme büyük katkı sunacaktır.

  /…Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde, dünya barışı tanıyacak… / Sri Chinmoy Ghose

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları