• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Faili meçhuller ve yüzleşme

  Yine bu ülke yakın tarihinin seneler sonra acı ve utançla hatırlanacak bir döneminin içinden geçiyoruz. Ölümün her çeşidi Kürt illerinde kol geziyor. Çocuk, yaşlı ayırt etmeden hedef alıyor. Kent merkezlerinde tanklar geziyor, toplar atılıyor. Ülkenin bir tarafında savaş bütün acımasızlığıyla devam ediyor.
  Devlet, Kürtler’i öldürerek bitiremeyeceğini bildiğine göre, bütün bu şiddeti bir halkı terbiye edeceği fikri ile uyguluyor olmalı. Ama şu da unutulmamalı ki korku eşiği diye bir şey sözkonusu olur böyle durumlarda ve ölümler sıradanlaşacak kadar arttığında insanlar eşiği aşıverirler. Bugün benim Kürt illerinde gözlemlediğim bu, Kürtler korku eşiğini aştılar ve ne yapılırsa yapılsın evlerini, mahallelerini, kentlerini terk etmiyorlar.
  Bir önceki paragrafta ölümlerin sıradanlaştığından bahsettim, bunun yanlış anlaşılmasını istemem. “Sıradanlaşma” ile kast ettiğim, bu öldürülme durumunun artık rutin bir hal aldığıdır. Yoksa ölenlerin isimlerini unutturacak kadar sık tekrarlanan cinayet ve katliamlarda hayatını kaybedenler için tabii ki koskoca bir halk yas tutuyor, beyaz tülbentli analar ağıtlar yakıyor. Tabii ki bütün bu insanların isimleri var ve seneler sonra da sevenleri onları bu isimlerle anıp hatırlayacak.
  Faili meçhuller, yargısız infazlar art arda geliyor bir süredir yine. Cezasızlık ve hukuksuzluk bu insanları katledenleri devletin koridorlarının karanlığında gizleyebilir, olsun, ama o gençlerin, o çocukların aileleri ve sevenleri failin kim olduğunu iyi biliyor.
  Fail meçhul olunca kaybedilen evlat da bir meçhulde kaybolmuyor. Yine analarının, babalarının, kardeşlerinin, arkadaşlarının hafızasında bu insanlar. Batı kentlerindeki insanların umrunda olmasa da koskoca bir halk bu insanların nasıl katledildiğini biliyor.
  Bu savaş bir gün bitecek. Bu hafta söyleşi yaptığım Cengiz Aktar’ın dediği gibi insanlar bir gün öldürmekten yorulurlar. Yeniden müzakere masasına oturulacak.
  Ve işte o zaman önceki barış inşaası teşebbüslerinde unutulmuş ya da unutturulmaya çalışılmış bir örgütlenme, Hakikat ve Adalet Komisyonları bu defa kaçınılmaz olacak. Yüzleşme barışmanın en önemli adımı olacak.
  İşte o komisyonlarda failler ortaya dökülür ve birbirlerini suçlarken, beyaz tülbentli analar biraz olsun huzur bulacak.
  Bu yüzden mümkün olduğunca erken bu savaş bitmeli.
  Savaş suçları iyice birikmeden.


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları