• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  FARKLI DÜŞÜNMEYİ DENEMEK

  İnsanlık, verili sistemlerin cahil bilmişi olarak son kertede kendisiyle birlikte doğa ve toplumu da tüketmenin eşiğine getirmiştir. İnsanlığa şuan yaşatılan cehennemin ta kendisidir.

  Verili sistemin kült-klişe düşünce sistemi, farklı düşünme özgürlüğünü ortadan kaldırdı. Bu da yaşamı yaşam olmaktan çıkardı; meta tapınma müzesine çevirdi. Ritüel-seremoni kısırdöngüsünün genel tekrarında patinaj yapıyoruz.

  Tahakkümcü sistem krizlerini aşmanın alternatif yöntemi, farklı düşünmeyi denemektir. Çünkü “sorunları yaratanların mantığıyla çözmek olası değildir.

  Özgür fikirler ve bütüncül bakış açıları kazanmak olgulara, olaylara, inanç sistemlerine, topluma, kadına, doğaya farklı düşüncelerle ve yeni bir zihniyetle bakmayı gerekli kılar.

  Toplumsala dair her ne varsa dağıtıldı ve hakikatle bağı kopartıldı. Böylece bireyci kölelik önünde hiçbir engel kalmadı. Şimdi değil de ne zaman bu paradoksu ters yüz edeceğiz?  Az ötesi kamusal insanın ölümüdür, hiç mi göremiyoruz.

  Bilinçli bir çabayla farklılıklarımıza, kültürel çeşitliliğimize kafa yorup çatışmalı alanları temizlemek hiçte zor olmasa gerek. Yasalar ve ön yargılar, sömürgeci düzenleri kutsar ve büyütür. Bizlere gelince… Onlar karşısında ezilip büzülüp hiçleştiriliriz ve üstüne üstlük suçlu pozisyonunda başrol bizlere ait…

  Yeni değerlerle birbirimizin yüzüne bakmayı denemeliyiz. Başkaları istiyor ve kendi değer yargılarını dayatıyor, diye değil; kendimize ait değerlerimizle ilişkilenelim, besleyelim, birbirilerimizi ikna edelim. Özgürce, en adil ortak yaşam için direk temasa dayalı tartışmaktan korkmayalım.

  En başta cinsiyet hiyerarşisine dayalı sorunlu düşüncelerin zehirlediği ortak yaşamı sorgulamaya açalım. Ancak farklı zihniyet alışkanlıkları kazanırsak ve bunu da yeni sosyal bir beceriye dönüştürebilirsek eşit ve adil bir ortak yaşamı ancak kurabiliriz.

  Mikro evren olarak insan yeni oluşlar-oluşumlar yaratma becerisine fazlasıyla sahiptir. Körü körüne bir kadercilik ölümünü (boyun eğişi) böylesine edilgen kanıksamak, nereden bakarsak bakalım paradoksal bir durumdur.

  Çağın gidişatını belirleyecek olan tutkuları değişimin ruhunda arayanların takınacakları tavır, birlikte sergileyecekleri eylemsel kararlılığa bağlıdır.

  Ahlaki avantajlarını ve hakikatin vicdanla bağını koruyabilenlerin taşıdığı önem, her geçen gün daha çok toplum tarafından algılanmaya başlandı. Yeni zihniyetle bütünleşen bu artılar, değişimin dönüşümün ruhunu yaratacaktır.

  Özgürlük ve eşitliğin uzlaştığı bir ortak yaşam kurmak imkânsız değildir. Kendi çıkarları için bizi yalanlarına alışkanlıklar yoluyla inandıranlara, bilinçli karşı koyuşlar yoluyla direnmeye başlayabilirsek en önemli mesafeyi almış oluruz.

  Yaratıcı bir dinamizm yaşamı tekeline alan despotizmi kırmakla kalmayacak yeni fikirler, değerler, farklı seçeneklerin karşılıklı barışıklığını da beraberinde getirecektir. Birbiriyle çelişen farklı değerlerin bir arada yaşama seçeneğini görünür kılacaktır.

  Uyumsuzlukların uyumunu yaratmak, farklı düşünmeyi gerekli kılar. Çoklu beslenmek-beslemek denemek, farklı olanın yeni konsensüsünü şekillendirme yolunda bizlere katkı sunar.

  ”Bütün yargılayanların gözünden bir cellad bakar!”

  Nietzsche


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları