• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  GÖZYAŞLARINDAN KÖPRÜLER KURMAK

  Sahte mağduriyetlerin gerçek mazlumiyetleri bastırıp kanattığı bir ülkenin çığlıklarına sağır kalmak, vicdani körleşmenin başlangıcıdır ve yazık ki karanlık şafaklara mahkûm ülkenin umutsuz iklimi karabasan gecelerde kendini tekrarlıyor.

  Artık çok net biliyoruz ülkede ayrıştırılan gözyaşları üzerinden manevi yönden kapanmaz mesafeler yaratılmak isteniyor. Bu nefret sarmalının varacağı yer herkesin çaresiz dizini döveceği uçurumun dibidir.

  Oysa ilkeli barışmalar önce anlam gözyaşlarında yaşamla buluşur ve toplumun vicdanına ulaşır. Ortak acıların kaynağı gözyaşlarının kanadığı her yerdir. Gözyaşlarının ırk, din, dil, cinsiyet, sınıf gibi kategorileri yoktur.

  Maalesef egemenlerin fikirleri çatıştıran popülist aldatmacaları toplumun güvene dayalı temas alanlarını zehirlemiş, iletişim kanallarını tıkamıştır. Bu tıkanıklığı açacak yöntem ise gözyaşları koalisyonundan gönüller arası köprüleri tekrar oluşturmaktır.

  Ezilenlerin gözyaşlarının yaratacağı anlam, birlikteliği toplumsal uzlaşılardan doğan kalıcı çözümlerin yolunu da sonuna kadar açacaktır.

  Burjuva parlamentarizminin işlevini tümüyle yitirdiği ülke atmosferinde, halklarımız kin ve nefret zehri soluyor. Birbirine yabancılaşma had safhada. Bu derinleşen tehlikeli çıkmazdan acıların dayanışmacı gücüyle çıkabiliriz ancak.

  Ortaklaşan gözyaşı muhalefetini sokakta eyleme geçirip kirletilmiş ve teslim alınmış kamusal alanı tekrardan demokratik meşruluk işlevselliğine kavuşturabiliriz. Her gün bedel ödeyen halkların gücü ve birlikteliği dışında bu kaostan çıkışın yolu yoktur.

  Egemenler karşısında sözüm ona muhalif siyasetin teorik radikalizm kuyrukçuluğu da halklarımızın kanayan gözyaşlarına deva olmaktan çok uzaktır. Eleştirel siyasi akıl egemen zihniyetin araçsal aklının yedeğine düşmekten kendini kurtaramamıştır.

  Çare, halklarımızın acılı çığlıklardan beslenen gözyaşlarını ayrım koymadan bir araya getirip kararlıca ayağa kalkarak demokratik ısrarla hesap sormasında saklıdır.

  Korkusuz bir demokratik zihniyetle sokağa çıkan ve -Y- medyanın tuzaklarla dolu (düşünmeyi ve empatiyi imkânsızlaştıran) iletişiminden yakasını kurtaran halklarımız kazanacaktır. Zira gözyaşlarıyla vicdani teması başaran örgütlü bir ortak çıkışın başarması kaçınılmazdır.

  ”İki bedeni birbirine karıştıran en önemli sıvı gözyaşlarıysa; o bağ hiçbir aklın alamayacağı kadar büyülüdür.” Tatanka lyotanka


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları