• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  HALKIN KONGRESİ YOLA ÇIKTI

  Daha yürümemiz gereken uzun bir yol olsa da, bir aydır, yaşadığım semtte, oradan da ilçede ‘demokratik ulus’ şiarımızın cisme kavuşmasını, bir nüve olarak teşekkül etmesini gurur ve heyecan içinde izliyor, bu büyük müjdeli gelişmenin içinde yer alıyorum.

  İstanbul Birinci Bölge Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Milletvekilimiz Sebahat Tuncel’in seçim kampanyası sırasında omuz omuza çalışmış halk güçleri ve emekçiler birkaç haftadır hummalı bir çalışma içindeyiz. Maltepe’de Kürtler’in, sosyalistlerin, emekçilerin ve bütün ezilenlerin oluşturduğu dalganın bu ülkenin her yerindeki başka birçok dalgaya eklenip bir özgürlük seli oluşturacağının farkında, üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çabalıyoruz.

  Evet, Kongre Girişimi’nden bahsediyorum. İşte geçen Perşembe akşamı delegelerimizi seçtik ve Ankara’ya gönderdik. Delegelerimiz Ankara’daki buluşmada beklentilerimizi seslendirecektir.

  Peki, Kongre Girişimi’nden beklentilerimiz nedir? Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun yayınladığı tüzük tasarısının elbette altına imzamızi atıyoruz. Elbette bu tüzük beklentilerimizi karşılıyor. Ama ben Kongre Girişimi’nden doğacak yapının çok daha önemli işlevleri olacağına inanıyorum.

  Biz Kürtler, Kürdistan’da geleceğin toplumunun kurumlarını, gündelik yaşam tarzını ve siyasi işleyişini adım adım kuruyoruz. Dostlarımız buna ‘devrim’ diyor, düşmanlarımız şiddet ve polis operasyonları ile önüne geçmeye çalışıyor. Ama geleceğin Kürdistan’ı ve demokratik ulusun kurucu dinamiği olarak Demokratik Özerklik artık hızla kurumlaşıyor.

  Kongre Girişimi’ni ben bu doğrultuda değerlendiriyorum. Türkiyeli sosyalistlerin, demokratların, aydınların, feministlerin, çevrecilerin ve bütün emekçilerin Kürt Özgürlük Hareketi ile oluşturacağı bu Kongre, Kürdistan’daki özerk ve demokratik kurumlaşmayı bütün ülke sathına yayma çabasını sürdürecek, Kürdistan’daki devrimci durumun titreşimlerini ülkenin her köşesinde hissedilir hale getirecek ve böylelikle ‘Demokratik Ulus – Demokratik Cumhuriyet’ modelinin oluşturucu dinamiği olacaktır.

  Kongre Girişimi’nden doğacak hareket orta ve uzun vadede bu büyük demokratikleşme ve özgürleşme programını hayata geçirirken, kısa vadede de TBMM’deki grubumuzla toplumun en geniş kesimi ve sokak hareketleri arasında yaygın bir iletişim platformu, bir tür danışma meclisi işlevi görecektir.

  Kürtlerin ve demokrasi güçlerinin yeni anayasa sürecine güçlü biçimde etkimesinin gerektiği bu dönemde Kongre Girişimi’nin yakın vadeli işlevleri ile programatik perspektifleri arasında kurulacak denge çok anlamlı olacaktır.


  Yorumlar



  Yazarın Son Yazıları