• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  İÇ SORGULAMANIN GÜCÜ

  Bazen iç sorgulamaların yarattığı etik coşku devrimlere evrilen ”kelebek etkisine” neden olabilecek büyüklükte toplumsal sonuçlar yaratabilir.

  Son süreçte estirilen psikolojik algı kıskacı, bazı kesimlerde yılgınlık, sindirme ve kanıksama yaratmıştır. Eğer bazı zamanlarda insanların hakikat mücadelesine güçleri yetmiyorsa, zamanı gelinceye kadar doğrucu iç sezgilerini yitirmemeleri lazımdır. Rejimin bu yanıltıcı algı üzerinden estirdiği sahte zafer naralarının gerçekte içi bomboştur.

  Bilinir, politik duygularımız sınırsız direniş fikirlerimizin esin kaynağıdırlar böylesi zamanlarda. Bu emsalsiz iç gücümüzden beslenelim ve dimdik duralım hakikat karşısında. Doğru zamanda bu politik duygular devrimlerde toplumsal aşkın özgürlüğüne yol alırlar.

  Etik, ruhi bir duygu eylemselliğidir bir yönüyle…  Politik duyguların erdemidir de! Toplumda kadının bilinçliliğinde anlam bulan, içgüdüselliğin anti şiddet kaynağıdırlar ve dirilişi örgütlerler!

  Sessiz eleştirinin ağır cevabıdır iç sorgulamanın muhatabına yansıması… Bireylerin topluma ve kendisine karşı ahlaki sorumluluğunu sürekli hatırlatırlar. İnsan eleştirel özgürlüğüne sahip çıkarak iradesini her koşulda özsel-özerk koruyabilmelidir.

  Artık sosyal, siyasal, ekonomik, kimliksel farklılıklara dayatılan adaletsizliklere karşı iç örgütlülüğümüzü iç sorgulamayla yaratma bilinç ve becerisini kazanabilmeliyiz.

  Artan eşitsizlikler, sıradan çelişkilerden yararlanarak ve toplumsal muhalefeti bölerek ömrünü uzatmak istiyor. Ortak hafızayı güçlendirebilirsek başarabiliriz ancak… Kalıcı birlikteliklerin yolu demokratik bilinçte saklıdır.

  Despot rejimlere aykırı düşüncelerimizin yaratıcı radikalliğiyle direnebilmeliyiz. Tıpkı Gezi’de olduğu gibi iç seslerimizi dinleyelim, birleşerek çeşitliliğimizi güce dönüştürelim, bizi oyalayan siyasi hinlikleri beklemeyelim, ortaklaşarak toplumu güçlendirelim.

  Dinsel rejimlerden beslenen yandaşlar yaygın inanç algısını çoğaltırlar, zafer enflasyonu yaratırlar. Nasılsa karşılığını öbür dünyada alacaklarını söylerler müritlerine… İnanç aldatmasını fanatizm üzerinden perçinlerler, sahte-sanal değerler yaratırlar. Toplum bu örgütlü yalanlar karşısında örgütsüzdür.

  Rant etrafında toplanan ve çıkarsal ağlar üzerinden örgütlenen tacirlerine karşı bizler, vicdan ağları üzerinden karşı koyalım. Sevgi bağları, ahlaki bağlamda çıkarsal ağları kat be kat işlevsiz bırakacak güçtedir.

  İnançsızlık ve karamsarlığın panzehiri, sorgulayan iç örgütlülüğün gücüdür. Yapay korkularla toplum üstüne çökertilen umutsuzluğun tek çaresidir iç sorgulamalarımız.

  Bünyesel birliktelikleri açığa çıkaran süreçleri örgütleme ve kolektif öncülük etmek açısından da oldukça elverişlidir zaman. Halkları ötekileştirenlere karşı biz birleştirici misyonumuzda ilkeli ve ısrarcı olalım, ortak örgütlenme alanlarını çoğaltalım.

  Bu birliktelikleri kalıcı kılacak yaklaşım ve çözümleri üretelim. Toplumsal bilinci bu mücadele içinde oluşturma stratejisini zengin yol yöntemlerle oluşturalım. Barışçıl seçeneklerin yolunu hep açık tutalım, politik uzlaşıları cesaretlendirelim, fikir dönüşümü için ortamlar oluşturalım.

  Etiğin politik eylemlerdeki yadsınmaz gücünü görelim. Dayanışmacı toplumsal siyasetin startını verelim. Koşullar son derece elverişlidir. Hepimiz kendimizden-egolarımızdan fedakârlık yapalım, görüş uyuşmazlıklarımızı giderelim. Tıpkı Matham Gandi”nin dediği gibi;

   

  “FEDAKARLIK YASASI DÜNYA GENELİNDE TEK TİPTİR ETKİLİ OLMASI İÇİN, EN CESUR VE SAFLARIN FEDAKARLIĞI GEREKLİDİR.”


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları