• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  İdealizmin ve Demokratlığın Vahası: Sofizm ve İktidar

                                     İnsan her şeyin ölçüsüdür…

                                                                                      Protagoras

     Sofizm insanlık tarihine yaklaşık 2500 yıl önce dahil olan,Felsefi bir akım olarak ortaya çıkmasıyla birlikte ,felsefenin dışında değerlendirilmiştir.Felsefeyi güzel söz söyleme sanatına retorik ve safsataya kadar vardırmışlardır.Sofistlerin babası sayılan Protagoras ”İnsan her şeyin ölçüsüdür” der.iktidar olmanın yolunun demagoji ve safsata ile mümkün olacağını ileri sürmüşlerdir. Bu amaçla yönetici yetiştirmeye çalışarak para karşılığında retorik ve dilbilgisi oyunlarıyla iktidarı her birey ve kişilerin elde edebileceğini verdikleri eğitim sayesinde yapabileceklerini ileri sürerek  Bilgici Öğretmenler veye Felsefeciler olarak kendilerini tanımlamışlardır Sokrates ve öğrencisi Platonun amansız düşmanları olmayıda başarabilmiş felsefeden çok siyaset yürüten faydacı safsatacı,hakikat ve bilimsel bilgiyi değil,kandırmacı ve retorik bilgi ile başkalarından faydalanan  öğretmenler topluluğu sofistlerin bir örneği bugün var mı acaba?diye insanın aklına takılıyor…

     Kısaca iktidar için her yol mübahtır diyebilen ve iktidar olmak ve sürdürmek için her yolu her kötülüğü,her yalanı,her hukuksuzluğu ,her zulüm ve baskıyı meşru ve hak olarak görebilecek kadar insanlıktan çıkabilmektedirler…İşte Sokrates ve Platon da bu özellikleri nedeniyle Sofistlerle amansız bir  mücadeleye girişirler. 

    Günümüzde de az gelişmiş ve modern toplum olamamış ülkelerde  de kaynağını Sofizm den alan   yaklaşımlar ve  argumanlarla iktidar olmak ve bu iktidarların devamı için retorik,dilbilgisi oyunları en acımasız haliyle hüküm sürmekte değil midir?. 

     Toplumu daha başından bizden olan ve bizden olmayan diye ikiye ayıran,sonrasında ben toplumun tümünün yöneticisiyim demek  bir retorik ustalığı  olabilr mi?. Böylesi bir yönetim anlayışı ve iradesiyle sağlıklı bir toplumsal yaşam sürdürülemezdir.

  Ekonomik olarak toplumun %50 sini ezmek,yok etme pratik anlıyışlı bir iktidar anlayışı ile sürdürülebilir bir ekonomi politik mümkün değildir.

  Din ve ırk söylemiyle yaptıklarından bağımsız toplumun %50 sinden fazlasını ötekileştiren ve ötekileştirdiklerinin yaşam hakkını bile ellerinden alırcasına baskı ve zulüm uygulayan bir iktidar erkinin sürdürülebilirliği yoktur…

     İdealizmin ve Demokratların fikir vahası ve esin kaynakları Sofizm tarihi süreç içerisinde yalan,ikiyüzlülük,retorik sanatı ve dün dündür bugün bugündür ile ifadesini bulan tutarsızlıklar manzumesi yöneticilerin de sığınaklarıdır,limanlarıdır…

      Aynı konuşma içerisinde çelişik ve zıt söylemleri hiç yüzü bile kızarmadan retorik sanatı ile dillendirebilme yeteneği safsatacı sofistik bir yaklaşımdan başkası değildir.O nedenledir ki uzun süreli siyasetçilerde gördüğümüz ve gözlerimizin içine baka baka nasılda yalanlar söylediklerine tanıklık ederiz…

     İnsanlık sofizmden arındırlmadan hakikat,hakkaniyet,adalet,eşitlik ve özgürlüğe kavuşturulabilir mi?

      Haa bu arada tarihteki tüm sofistleri de bir torba yasayla linç etmeyelim…


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları