• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  İktidar olmak

  Hannah Arendt, iktidar olmanın şartlarını analiz ederken iktidarı sadece güçle ve zorla bağlantılandırmaz. Hatta tam tersine, iktidarın kullandığı şiddet ve zorun, onun zayıflığına delalet ettiğini gözlemler. İktidar olmak ona göre ürettiği rıza ile doğru orantılıdır.

  Bugün Türkiye’de bu perspektiften bakıldığında bir AKP iktidarından söz etmek pek mümkün görünmüyor. Evet, iktidar koltuğunda bir parti ve hükümet oturuyor ama sadece oturuyor aslında. Ülke nüfusunun en az yarısına yönelik uyguladığı bir şiddet söz konusu, yoksa bu nüfusun rızasını üretemiyor. Onların da oyuna, kendi oyununa katılmasını sağlayamıyor. Belki de ilk defa bu ülke tarihinde bu kadar geniş bir kesim oyun sahasının dışında. Oyuna katılmaya zorlandığında da ya oyunu yavaşlatıyor ya pas vermiyor ya da sivil itaatsizlik durumuna geçiyor.

  Ülkedeki kutuplaşmanın vardığı yer burası.

  Bir ülkede eğer suni de olsa toplumsal barış yoksa, aslında iktidar da iktidar olamıyor yani.

  Türkiye dünyadaki kutuplaşmış tek ülke değil elbette.

  Niceleri var.

  Ama iki kutbun bir asgari müştereki olması şart.

  Türkiye’de maalesef taraflar birbirinden fena halde uzaklaştı. Artık birbiriyle ticaret bile yapmaz durumda.

  Böyle bir ülkede aslında muhalefetin işinin kolay olması lazım. Ama olmuyor. Çünkü muhalefet de parçalı.

  İktidar partisindeki Kürt korkusunun aynısı ana muhalefet partisinde de var.

  Ana muhalefetin ulusalcı saplantıları onu geniş bir muhalefet cephesi oluşması önünde bir engel haline getiriyor.

  Ama bu asgari müşterek üzerinden iktidar partisi ile de buluşamıyor ana muhalefet ve temsil ettiği kitleler.

  Çünkü ikisi de Kürtleri kendi iktidarı için araçsallaştırmak istiyor.

  Kürtlerin Ortadoğu’daki özneleşme süreci ise tam da bu konjonktürde büyük bir ivme kazanıyor oysa.

  Eninde sonunda, Türkiye’nin kutuplaşmayı aşmasının yolu iktidarın da, ana muhalefetin de Kürt korkusunu yenmesinden geçiyor yani.

  Bakalım, yapabilecekler mi bunu?


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları