• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  İLKELİ BOYKOTUN YENİ DEĞERLERİ

   

  Geleceğe dair aydınlık umutlar taşıyan prensip sahipleri, zoraki dayatmaların pasif nesnesi olmayı asla kabul etmez. Takındıkları bu ilkeli duruş geniş kesimleri vicdani boykota çeker; bu tutum yeni eylemci değerlerin de habercisidir.

  Günümüz siyasetinin açmazlardan biri de kuşkusuz halkları mücadeleye çekecek doğru siyasi model öncüleri yaratamamasıdır. Kitlelerin değerleri ve inançlarıyla barışık aktivistlerin alana çıkması, tabanın sinerjisini de açığa çıkaracaktır.

  Parlamenter deneyimler göstermiştir ki, rejimin ideolojisiyle eğitilmiş olan modeller söylemde muhalif olsalar bile ruhen muhalefet ettikleri düzeni yaşarlar. Halkın deneyimlerini-değerlerini küçük görerek üstten bakar izlenimi verirler, bıktırıcı bir kısır teorik tekrarla bocalarlar!

  Halk temsiline olanak verecek olan model; toplumun özgür karar verme iradesini gözetecek, tabanı doğrudan temsil edebilecek, halk demokrasisinin kendi öncülerini yaratmasına saygı gösterecek bir mekanizma tıkanan gözenekleri açacaktır. Kitlelerin kendini bu model üzerinden siyaset arenasına taşıması, doğrudan demokrasi geleneğini de olgunlaştıracaktır.

  Halklar duyguyla bağlıdır özgürlüğe… Kendilerine öncü olarak dayatılan eğitimli seçkinler ise dilsel bağlılık gösterme eğilimini taşırlar; ortaya çıkan pratikte biçim öze yabancıdır!

  Acı gerçekliği bizzat yaşayanlar ile bu yaşanılanları tasvir edenler arasındaki deneyim ve temastan yoksun ilişki, iletişimsizliğin asıl nedenidir.

  Halklar yaşadıklarına, burjuva yaşantısından gelip taraf olanların öncülüğüne şüphe ile bakıyor. Halkların yaşadığı ağır koşullarının siyasetin yaparak seçkin teorik halk temsiline soyunanları, kitle; düzeni meşrulaştıran bir aldatma yöntemi olarak algılıyor.

  Teoride değil, özde teması sağlayacak ve yeni değerler üzerinden kitleleri mücadeleye çekecek, yol yöntemleri ilkeli boykotların iradi gücünden yaratacak öncülere ihtiyaç duyuluyor.

  Kitlelerin gelecek umutları somuttur. Siz bu somut talepleri soyut teorilerle yüceltirseniz, bu bir süreliğine işe yarar görünse de geleceğe ertelediğiniz ve ötelediğiniz çözümsüzlük, size inanç kırılması olarak geri dönecektir.

  Söylemi eyleme tercih edenler, çar çabuk fark edilirler. Kitleler gözleriyle inanırlar; taleplerini soyutlaştıranlara karşı kitleler sessizce soğurlar.

   

  Zamanın ruhunu sezinleyen kitlelerin beklentilerine cevap olmak çağcıl adanmışlık ve ahlaki bir duruş gerektirir aksi durumda size tanıdıkları zamanda onlara yabancılaşırsınız ve bayatlaşırsınız!

   

  Yaşam somut eylemsellikle yeni değerlerin anlamını yaratır hayatın şifrelerini halk bilgeliğinde tanımak önemli bir avantajdır böylelikle kitlelerin ruhuna dokunursunuz bu temas toplumsal amaçlar ilkesine dayalıysa enteresan sonuçlara gidersiniz yeter ki halka ve hayata inanın!

   

  İnanan inandırır, çabalayan başarır. Bireyci, iç rekabetçi kıskançlık kaprisleriyle sevgiyi tüketen modellerin toplumsal çoğulculuğu inşa etmesi olanaksızdır. Bu coğrafyada etik eylemci bir geleneğin kurumlaşmamasının bir nedeni de budur!

  Kitleler statüko için aykırı yeni düşüncelerin radikal potansiyelini bağrında taşırlar. Bu yönleriyle yeni değerler ve dayanışmacı eylemsellikler yaratmaya adaydırlar.

  Patolojik düşünceler üreten rejim ideologlarına karşı, halkların yalın dilinden talepleri gündemleştirmek ve yaratıcı mücadele taktikleriyle ortak yeni değerleri açığa çıkarma görevi halkçı öncülere düşmektedir.

  Hümanist bir düşünce iklimini toplumun geneline yayan ve evrensel değerlerle bütünleştirip dayanışmacı paylaşımlara olanak sunan bir siyasal çizgi ancak bu aşağılayan kasvetli ruhsal yıkımı onarıp sonlandırabilir.

  “Kişi kendini bir amaca adadığında, evren onunla işbirliği yapar” GOETHE


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları