• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  KADINLAR ACININ KÜLÜDÜR

  Kadınlar ısmarlama imgelerin çoğulcu yansımalarıdır, saplantılı çağın yanlış kurgulanan, seri üretilen yargılarının karmaşasıdır, eril zihniyetçe tanımlanırken çoğu sefer tanımsız kılınan öznelerdir.

  Gölgeler ışığı kuşattığında esir bir siluettir, yaşama yansıtılan hüznün rengidir, kadınlar ışık kırıntılarıdır, hakikati güneşte arayan kıtlığa inat bereketi doğuran.

  Simetrik köleliğin biçime hapis edilen özün duyulmayan çığlığıdır kadınlıkta kodlanan, davranış ve kararları kendisine ait olmayan direnişe mükellef irade zarafetidir özgürlük ufkunda parıldayan.

  Zihinsel hegemonyanın kısırlaştırdığı yaşamın ötekisidir hayatı yaşanılır kılan-çırpınan!

  Aşırı övgülerde gizli sövgüler gizlidir kapitalist pazarın mantığında, önemli olan ahlaki-politik sonuçlar çıkarmak insana ve topluma dair.

  Anlamla sevmek kadınların ruhsal huzursuzluğunun başkaldırısıdır aynı zamanda,  anlamın duyguları politikleştirmesi sayesinde demokratik birliktelikleri yaratma yoludur.

  Ben kimsenin soyut mantığında tasarlanan değilim, ben özümle benim, diyor kadının gökyüzüne rengini veren mavi umutları, vicdan kavgaları!

  Olasılıkların bağlantılı ilişkisinde hakikatın görünen yüzleridir kadınlar, kendilerini eril dünyalarında tanrı ilan eden abartılı sahteliğedir bu haklı kadınca isyan!

  Aşkı başkaldırılardan yaratan kadının gücünü sınamak ve küçümsemek olsa olsa eril gafletin dergâhından beslenenlere özgü bir ruhsal boğulma cinnetidir.

  Kendi dünyalarını kadınların mutluluğu üzerine kuranların yanılgısıdır uyguladıkları manevi şiddet, ruhu kötücül kokanların kadının özgürlük düşü karşısında takındıkları bildik tavırdır. Şu iyi bilinsin kadına yönelen soğuk nefretin ruhu ağlatan ağırlığını taşıyacak yürek henüz yaratılmadı!

  Zihinde üretilenin çoğulcu kimliği yoksa tekil monotonluğun tutsaklığı yaşanır zamanın donukluğunda, kendini yabancı kimliklerde tanımlamak istemez kadın ve özgürlük.

  Beyninde hapishaneler kuranların dünyasında herkes tutsaktır, darağacına ilk önce kadınlar çıkarılır, yaratılışa duyulan korkunun kurbanları seçilirler hep.

  Kadını kadından çalma kurnazlığı kazanmıştır kapital metaperestlik, kadın ruhunu metanın içine hapis etmiştir, bir türlü bırakmak istemiyor kan emici vanpir gibi fakat çağın vicdanı asi ve asil demokratik devrimin öncülüğüne soyunan kadınlar bu kalıbı kırıp parçalamışlardır.

  Kadınların ayırt edici en güçlü tarafları kendi gerçekliğiyle yüzleşebilme yönleridir, kendinden galaksilere gidebilecek bir çıkarıma sahiptirler.

  Rudyard Kipling toplumun kadınlara ilişkin öğretilmiş cehaletten kurtuluşunun yolunu şöyle gösterir insanlara “Tanrı her yere yetişemiyordu ve bu yüzden anneleri yarattı.”

  Israrla umut tohumları ekelim, hayata kadınların vicdanlarıyla barışalım, lakin bizler birbirimizin acılarında kanayan ötekimizin gerçek yüzleriyiz ! Diyaloglarımız monologlarımız olmuş sanki, feci cisimleşmiş çalınmış ruhlarımız vicdanlarımızdan.

  Kadının yüreği tanrının barış evidir, eril savaşlarla kirletmeyelim!

   “Kadınların dünyası böyledir; doğalın bilinçliliği, bilincin doğallığı”Ahmet Tulgar-Duygusal Anatomi

   

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları