• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Kadınların gece vardiyasında çalışmalarına sınırlama
  Kadınların gece vardiyasında çalışmalarına sınırlama
  19 Ağustos 2017 11:15
  Font1 Font2 Font3 Font4
  Bu Haberi Yazdır

   

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı yönetmelikle kadınların gece vardiyalarında çalışmalarına sınırlama getirildi.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Yönetmeliğin 5. maddesi “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” şeklinde değiştirildi.

  VARDİYALI ÇALIŞMALARA DA DÜZENLEME GETİRİLDİ

  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin0 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine değişiklikle bazı taşeronun yüklendiği işlerde 24 saatte 2 vardiya olacak

  Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şöyle: “Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir.”

  Yine Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde ise  7,5 saatten fazla çalışmaya yasak getiriliyor fakat özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde izin alınması halinde fazla çalıştırma yapılabileceği belirtiliyor
  7. Maddedeki değişiklik de şöyle: “Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri ile 70 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Bu fıkranın uygulanmasında;
  a) Turizm hizmet yürütülen işler; ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde,
  b) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler; 10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilen özel güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir işyerinde,

  c) Sağlık hizmet yürütülen işler; Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin işyerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarında,
  çalışan işçiler ile bu işyerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri kapsar.
  Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.”


  Yorumlar  İlgili Haberler