• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  KALICI İÇ BARIŞ FORMÜLÜ

  Ülkemizin köklü kurtuluşu Kürt sorunun muhataplarıyla demokratik yöntemlerle çözülmesinde saklıdır. Taraflı tarafsız herkes elini şöyle vicdanına koysun, son birkaç yıl sürdürülen İmralı müzakerelerinde toplum gördüğü özgürlük duyumsamasını bu ülkede hiç yaşadı mı?

  Dolmabahçe mutabakatı pratikleşmeyince ülke karanlık günlere dönmedi mi? Darbeler iç içe yaşanmadı mı? Demek ki darbeleri önleyen mekanizma Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümünde saklıdır.

  7 Haziran seçiminde ortaya çıkan çoğulcu tablo sağlıklı değerlendirilseydi, eğer tercih demokratik uzlaşı ve özgürlüklerden yana yapılsaydı, bugün bu kaotik açmaz yaşanmazdı. Toplumun politik özgürlüğünden sevinç duyulmalıydı, korku değil!

  Sağlıklı bir demokrasinin en önemli göstergesi sorunlarını demokratik yöntemlerle çözümleme esnekliğinde saklıdır yapılması gereken, özgürlüklerin önünü açan demokratik ve çoğulcu bir anayasanın acil yapılmasıdır. Darbelerin panzehiri demokratik özgürlüklerdir.

  Laik ve dindar ideolojilerin çağın dışında seyreden davranış ve tutumlarının mahkûm edilmesi ve şiddetle aralarına mesafe koymaları kaçınılmazdır. Ülkede herkes bu darbe ve anti demokratik alışkanlıklarda kendi payını görmelidir Demokrasi ortak paydasında buluşmanın yol yöntemleri aranmalıdır.

  Bölgede yaşanacak bir Kürt-Türk barışı iyice sicili bozulan kültürler arası çatışmaların önlenmesinde kalıcı katkılar sunacaktır, uzlaşıya dayalı çözümler geleneğini başlatmak büyük prestij kazandıracaktır.

  Siz Kürtleri Ortadoğu denkleminden çıkarırsanız, demokrasi namına bir şey kalmaz. Türkiye”nin en büyük güvencesi Kürtlerdir. Eğer özlenen ve beklenen barış sağlanırsa, işte o zaman Türkiye model ülke olabilir.

  Kürtlerin barış tezleri son derece makul ve adildir. İş işten geçmeden ülkenin bütün bileşenleri bu barışı hayata geçirmek için seferber olmalıdır. Aksi durumda ülke daha çok felakete sürüklenir.

  İç barışa toplumsal destek yüzde 80”lerdedir. Bu desteği politik öngörü ve cesaretle demokratik inşaya yöneltecek öncülük, mutlaka HDP şahsında açığa çıkmalıdır. Toplumda şiddetle dondurulmuş özgürlük enerjisi doğru yöntemlerle açığa çıkarılmalı ve akışkanlık kazandırılmalıdır. Çünkü farklılıkların çeşitliliğinden doğan çokluğun bütünselliği-sivilizasyon öncülüğü çağın kurtuluş ve umut felsefesi HDP’de mevcuttur.

  Kürt sorununu şiddete havale etmek-çözümsüz bırakmak artık olası değildir. İmralı”nın özgün ağırlığı bu ülkede barışın teminatıdır, çok kısa sürede herkes bu gerçeği apaçık gördü… Rehine şantajıyla süren tecrit ve intikamcı yaklaşım zamanın ruhuna aykırıdır ve her geçen dakika ülkeye çok büyük kaybettirir.

  Bugün Kürt iradesini Ortadoğu’da dikkate almayan hiçbir oluşum-girişimin başarı şansı yoktur; devlet aklı artık bu gerçeği görmelidir. Kürt inkârı ve statüsüzlüğü üzerine kurulu olan politika hüsranla sonuçlandı artık.

  Kırılan Kürt güveni mutlaka tamir edilmelidir. Son bir yılda devletin savaş konsepti Kürt coğrafyasında büyük yıkım yaratmıştır. Kürt hafızasında bırakılan izler öyle kolay kolay silinecek cinsten değildir. Bu yanlıştan dönülüp kalıcı bir barışla, yaralar ortaklaşa onarılmalıdır.

  Kürtleri düşman gösteren politikalardan acilen vaz geçilmelidir ve kan davası güdülmemelidir. Meşru temsilcileriyle masaya dönmelidir. İşte o zaman ülke dış kışkırtmalara karşı da daha dayanıklı olacaktır.

  Rojava devrimiyle kurulacak dostane stratejik ilişkiler, ülke sınırlarını barışla güvenceye alacağı gibi ekonomik ve ticari ilişkilerle de kalıcı bir kaynaşma sağlanacaktır.

  Kurumsal uzlaşıyı politik çoğulculukla kurmanın yol yöntemini yaratmış bir üst akıl, geçmişteki hatalarını da telafi etme şansı yakalayacaktır.

  “Bugün anlamlı olan tek demokrasi, barışı en önemli değer kabul eden demokrasidir.” A.NEGRİ


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları