• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Kara Düzen

  Halk iradesi yerine kendi mutlak-sözde kutsi buyruğunu topluma dayatanların iktidarı Türkiye de olduğu gibi  kara bir düzene yol aça-büyük iç savaşlar-felaketler üretirler ve sonunda toplumsal barışla birlikte kendilerini de bitirirler.

  Örtülü bir çatışmadan aleni bir savaşa geçerek servetlerine yağma ile servet katan sistem zenginleri bu kurumsal şiddet gücünü korumak amacıyla düşmansız duramazlar içte-dışta mazlumlardan yapay düşmanlar yaratırlar.

  Toplumun gözünde kaçmayan ise sistem kendi yandaşlarına büyük servet ve refah getirirken halkın çoğunluğu günden güne yoksullaşmaktadır buda eşitsizlikler yaratmakta-yozlaşmayı arttırmakta ve hoşnutsuzluğu derinleştirmektedir oldu bittiye getirilmeye çalışılan bu kaos düzeninin çok büyük siyasi çatışma yaratacağı artık sır değildir.

  Bir ülke düşünün Cumhurbaşkanının meclisi ele geçiren siyasi partisi var fiilen ona bağlı seçilen tüm vekiller belirli bir elit kesimi temsilen bu cumhurbaşkanı tarafından listeye konulmuş olsun yine tüm siyasi kurumlar bu amaç doğrultusunda toplumsal irade gaspını meşrulaştırsın tek elde toplanmış olsun.

  Şimdi bunun adına kim demokrasi diyebilir? Meclisin buna karşı çıkma gücü var mı? Cevabımız tabiî ki hayır çünkü halk meclisine-iradesine fiili el konulmuştur-işlevsizleştiriliş çözüm gücü olmaktan çıkarılmış durumdadır.

  Halktan gizli ve halka söylenmeden büyük şiddet sarmalı içinde seçimlere götürülen ülkede meğer  filli rejim değişikliğine gidilmiş seçim sonuçları rejim değişikliğini onaylamışta haberimiz yokmuş oy kullanılan seçim meclis seçimi değil de oligarşik başkanlık seçimiymiş pes doğrusu bu cahil kara mizahcürete.

  Bu tekil yargısal-yazgısal dayatma karşısında cevaplandırılması gereken en önemli soru şudur halkın bu dayatmaya karşı demokratik bir siyasal devrimi ortaya çıkarma gücü nedir.?ülkedeki kurumsal siyasetin gücü nedir ve çoğulcu siyasal kurumları ortaya çıkarma ve kalıcılaştırma potansiyeli varmıdır?Bu kriterlerle ülke demokrasisinin dayanıklılığı da ortaya çıkacaktır.

  İletişimsel özgürlükten korkan tekçi rejimlerin çağdaş iletişimle eylem kuran-örgütlenen demokratik bir özgürlük ve barış mücadele birliği karşısında hiçbir şansı asla olamaz.

  Pozitif değişimi engellemeye kalkışmak-önünde devletin şiddet gücü ile durmak en hafifinden politik körlüktür-öngörüsüzlüktür ve bu kaotik dayatmanın aşılması da çok fazla bir zaman almaz ve uluslar arası camiada buna sessiz kalmaz müdahil olur.

  Krizlerden çıkış için toplumsal yarar açısından elitlerin elinde toplanmış politik gücün toplumsal muhalefetle paylaşılması zaruridir topluma politik gücün devri uzlaşılara önemli zemin sunacaktır. Böylesi alt-üst oluşlar toplumsal muhalefeti hiş beklenmeyen bir anda uzlaşı ve mücadele birliğine ulaştırabilir.

  Değişime talip olanların böylesi kriz süreçlerindeki duruşları ve mücadele yöntemleri de hayati önemdedir tıkanan-cinnet geçiren despotik sistemin yarattığı kaotik sorunlara yeni ve kalıcı çözümler önermeleriyle beraber buna toplumu mücadeleci öncülükleriyle ikna etmeleri ve rüştlerini ispat etmeleri de büyük önem kazanır ve sonuç alınmasında başat rol oynar toplumsal umutları yeşertir demokratik devrime motivasyon sağlar.

  Akp boşa çıkarılan toplumsal umutların trajedisidir-ülkenin felaketi kara düzenidir.

  ” İktidar hayatı hedef aldığında, hayat iktidara direniş olur.” / Gilles Deleuze


  Yorumlar

  Kara Düzen Yazısına 1 Yorum Yapıldı  Yazarın Son Yazıları