• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  KELAM HAKİKATTİR

  Habil ve Kabil’den beri doğunun durmaksızın kanayan kardeş yarasına, bilgeler özlü kelamlarıyla merhem arar durur. Dervişlerde bu amaçla “Ahlak-Edep Ya Hu” Diyerek toplumsal birliğin ilkelerine davet ederler. Böylece bu geleneğin ışıklı yolunun aydınlanmasından beslenen yeni zihniyet, havarileri de bu kelamın selamını en ücra köşelere kadar iletirler.

  Kadim zamanın kalbinden seslenen Doğu bilgesinin düşünsel dünyasında zaman, anlam kazanarak bir başka boyutta yaşanıyor. Anlam kazanan zaman insanda uyutulmuş-donmuş enerjiyi harekete geçirerek toplumsal bilinçte uyanış yaratıyor.

  Doğu bilgesinin zamanın eylemci ruhunu yakalamış özgürlük manifestosu kerameti hakikatle sınanmış kelamıyla, bu donmuş yaşamı yeniden yeşertiyor.

  Bilinir, zamanı değişim gücüne dönüştüren içinde saklı umudun, özgürlükle kurduğu bitimsiz arayış ilişkisidir. Bu ısmarlama sunumlara aldanmayan ve var olana takılmayan i aşkın sonsuzluk arayışıdır.

  Zamanı estetize ederek davranışsal ahlaka dönüştüren ve yaşamı esas alan bu anlayış ile barışın evrensel misyonuna sahip çıkan doğu bilgesinin gücü, tarihin derinliklerinden süzülerek zamanın ruhuyla uyumlu bir şekilde toplumsallığa akar.

  Özgürleştirici yalnızlığın sabır gücünden zamanı yeniden tanımlayan doğulu bilge bugün toplumda ideolojik bilinç yaratarak aldatıcı ve ruhen tüketen hiçliğin dilsel hâkimiyetine özgürlük adanmışlığıyla son veriyor.

  Özgür bireyin kendini yeniden yaratmasını sağlayan ise yaşanmış özgürleştirici deneyimin bilinçte uyanmış varlığıdır. Yani doğulu bilgenin kişisel sorgulamasından evrensele ulaşma serüvenidir.

  Kendisine yabancılaşan insanın tanımsız acılarına pratik çözümleri, toplumsal özgürlükle yaratan aldatıcı renkliliğin yol açtığı kalıcı körlüğe vurgu yapan ve tedavi eden doğulu bilgenin kelamında çare zihniyet devrimi yaratan insandadır.

  Doğu bilgesinin her kelamı ahlaki politik toplumu yaşatma amacı güden bir hakikat selamıdır ve eğer özgürlük cesareti toplumu yaşatma üstüne kuruluysa değerlidir; yok etme üstüne kuruluysa ezadır.

  Doğulu bilgenin politik düzlemi basit yaklaşımlara, ucuz hesaplara gelmez. Toplumsallığa adanmış anlam, his, özgürlük aşkı üzerine kuruludur buna basit teorik lafazanlıkla yaklaşanları somut ağırlığıyla ezme riskini de barındırır.

  “Acılı tarihin ve yaralı toplumun çocukları derler ki; “Tanrı taşta uyur, bitkide düş görür, hayvanda uyanır, insanda kendini bulur.”


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları