• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Kendini Bilmek

  Bilgisizlikten kaynaklanan kin ve nefret, güzelliklerin önünde en büyük engeldir. Bir an düşünelim ve yaşanan bunca baskıya, zulme ve vahşete, vicdan penceresinden bakalım. Yaşanan kin ve nefret, yapılan bunca haksızlık bilginin ve sorgulamanın neresindedir!

  Bilginin olmadığı yerde, ne iyi bir yaşam ne iyi insan olunur ne dostluklar kurulur; ne demokratik bir yaşam olur ne de adalet…

  İnsanlar arasında diyaloğa ihtiyacımız var. İnsana yakışır güzel tartışmalara ve bilgi dostluğunu sürdürmeye ihtiyacımız var. Okumaya ve öğrenmeye ihtiyacımız var. Okuduklarımızı araştırmaya ve sorgulamaya ihtiyacımız var. Bilgi ve bilincin yeşerdiği yerde insan olur.  İnsanı, düzgün bir tartışma ve iletişim geliştirir. Bilgi ve bilinç ile başlayan bilge tartışmalar, bireyin bildiğini sandığı ama bilmediği birçok şeyin farkına varmasını sağlar. Tartışmalarda en çok eksik bilginin yanlışı sonucu kaba kuvvet ve küfür ortaya çıkmaktadır. Oysa okumanın verdiği sevgi ve saygı seviyesi, insanı bilgiden yararlandırır. Bilginin olduğu yerde, insana sevgi ve saygı vardır. Bilgi paylaşılırsa sevgi de çoğalır. Bilgi sevgisi insanı, doğayı, hayvanı sevdirir. Önyargıdan arındırır, iletişim ve diyalog yolunu kurar. Öğrenmekle gelişen bilgelik, tartışmanın seviyesini yükseltir ve insanın yanlışı görmesine yardımcı olur. İnsana şiddet uygulayan, insana saygı duymayan, insanı doğayı ve hayvanı sevmeyen bilgisizlik; çaresizlerin işidir. Bilgisizlik “Kitap okuyup da ne olacak!” diyen çaresizlerin halidir. Bir baba, çocuklarına bilgisayarda insan öldürtüp savaş oyunlarında öldürdüğü insan sayısına göre puan veriyorsa ve ödüllendiriyorsa, bu çocuklara kitap okumayı sevdirmek olanaksızdır. Farklı kültürleri sevmeyen, emekten ve barıştan yana kitaplara izin vermeyen, savaşa ve silaha karşı çıkmayan, resmi ideolojinin beyin yıkayan okul kitaplarıyla kindar nesil yetiştirilenlerin kitap sevgisi de olmaz, insan sevgisi de olmaz. İnsan kitap okumayı, araştırmayı sevmiyorsa, öğrenmeye cesaret etmiyorsa, sorgulamıyorsa kötülükler girdabında çaresiz kalır ve her şeye boyun eğer. İnsanları kine ve nefrete bulaştırmayan kitaplar insanı iyileştirir. Felsefe ve siyaset sosyolojisini okumak, insanı değer sorunları konusunda düşündürür. Çünkü böylelikle kendimizle yüzleşiyoruz, yaşadıklarımızla bağlantılar kurabiliyoruz. Gelişim ve dönüşüm, insana dair bir güzelliktir. Bilgi sahibi olmak, en güzel zamandır…

  Bilgeleşmek, sorgulamak, öğrenmek, iletişim, empati, diyalog kendini bilmekle ilgilidir. Kendini bilmek için bağımsız düşünmek, okumanın araç ve kaynaklarına ulaşması önemlidir.  Açık diyalog ilişkisini kurmak ve uçlu kışkırtıcı soru sormayı bilmek insanı derin bilgiye yöneltir.  Kendini bilmek; sorgulamayı felsefe bağlamında geliştirebilmektir,  tartışmalarda sevgiyi saygıyı koruyabilmektir.

  Eğitim sistemi ve çevre, ciddiye alınmalıdır. Savaş politikaları, aşırı silahlanma, radyasyon tehlikesi, Amazonların yok oluşu, plastik atıkların tehdidi vs. dünyamızdaki bir dizi sosyal ve ekolojik sorun, tüm canlılara zarar veriyor. Doğanın yağmalanmasına tavır almak bilgece bir tavırdır.

  Doğa kaynakları hakkında bilgi sahibi olmalıdır insan. Kötüler ve iyilik hallerinde, insanı çözme becerisi kazanılmalıdır. Kısacası insana dair güzellikleri sürdürebilirlik becerisi kazanmak, hayatı da güzelleştirmenin sırrıdır.  Çocuklara karşı doğru davranışın esası, bilgiyle donatılmış bir sevgidir; sevgiyi paylaşmak önemlidir.  Kendini bilmek ile başlayan bilgelik, sorgulamanın en yüksek zirvesidir. Çocuklara doğal yaratıcı yeteneklerini ve zekâlarını ortaya koymalarına izin verir.

  Doğa, hayvan ve insan düşmanlığı yerine, ortaklaşma kültürünü paylaşmalıyız. Ortaya koyduğumuz yaşam felsefesi, insan sevgisinin de aynası olmalıdır.

  Bilgi ve bilinç, felsefi yöntemlerle geliştirilirse gündelik yaşam da dönüşüme uğrar.

  Kendini bilmek, bilge insanlara hastır.


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları