• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Kötülükler sürüyor…

  Emekçilerin sosyal hakları kısıtlanmaya devam ediyor. Kötüler ne Sosyal hakları ne de hak aramayı sevmedikleri için toplum sorunlarını hiçe sayıyor. Kötülüğün simgesi baskının ve zulmün yolunda hak ve emek mücadelesi veren muhalif güçleri politikadan arındırmak ve sindirmek için devlet gücüyle saldırılarını sürdürüyor.

  Kötülerin yanında olan yandaş medya yalan haberlerle bilgileri saptırmak, emekçileri birbirine düşürmek, halkı yozlaştırmak için aldığı görevleri yerine getiriyor. Kötülerin dayandığı ideolojik temeli de hatırlayalım, Bu “Türk İslam sentezi” diye adlandırılan, dinci, ırkçı gelenekçi ve şoven gerici bir ideolojidir. Bu görüş, özellikle 12 Eylül rejiminde siyasal ve kültürel yaşama bakışta temel ölçü olmuştu. Öyle olduğu için darbeci anayasada geçmişe dönük unutturma kültürünü, şoven ögelerle doldurdu. Türkiye’de siyasal ve kültürel yaşam, ırkçı ve baskıcı ideolojinin ağır baskısı ve yıkımı altında her daim kalmıştır. Kötüler, kindardır. Halklar arasında özel kini davet ettiğini söylemeye hacet yok.
  Emekçilere her türlü haksızlık ve yoksulluk layık görüldü.
  Emekçilerin sorununu T.C devleti kurulduğu günden bu yana haksız bir şekilde devam ediyor. Kürtlerin sorunu hep yok sayıldı. Kürtlerin varlığı inkâr edilerek, Kürtlere “dağlı Türk” , kart-kurt dediler.
  Kürtlere eşit haklar yerine asimilasyon dayatıldı. Peki, Kürtler ne yaptı. Haklı mücadeleleri sonucu varlıklarını konuşturdu. Kürtlerin mücadelesi açıkça kendisiyle hesaplaşarak sürece müdahale ederek başladı. Bugün geldiğimiz aşamada Kürtler ilkesiz ve tepkisiz bireyler değil, örgütlü bir gücün temsilcileridir. Irkçı ve şoven karanlık güçler 90 yıldır emekten yana olan demokratik ve devrimci güçlerin dayanışmasıyla uğraşıyorlar. Acı çekenler, yoksul kalanlar hep emekçiler ve ezilenler oldu. Hiç merak eden var mı? T.C devleti kurulduğundan bu yana emekten yana olanlara Kürtlere, Alevilere, Müslüman olmayanlara neler yapmıştır?
  Emek insani, düşünen insan; bireysel kurtuluşu değil, toplumsal kurtuluşa inanan; ilerlemeye ve geleceğe yönelmiş, geriye değil, ileriye bakan; aklın ve bilimin öncülüğünü kabul etmiş. Öyle olduğu için de her şeyi sorgulayan, tartışan ve üreten; barışa, emeğe, insan haklarına, diyaloga saygı gösteren, her zaman insani duygulara yer veren insan; güzel ve onurlu insandır. Kötünün temsilcileri her yerde kötüdür. Baskının ve zulmün sentezcileri, emekçilere kötülük yapmaya devam ediyor. Farklılıklara karşı ırkçı kinlerini kusmaya devam ediyor. 12 Eylülün kötülüklerini yaşatmaya devam ediyor.
  Kötüler, kötülüklerini yapmaya devam ediyor.


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları