• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  MANKURT GELENEĞİ

  Mankurt, Eski Türk, Kazak ve Kırgız destanlarından edinilen bilgilere göre, Orta Asya mitlerinde yer aldığı biçimiyle dönemin Orta Asya halkları arasında çok yaygın bir işkence ve zihin kontrol yöntemiydi.

  Bir insanı mankurt yapmak istediklerinde:

  O kişinin kafası (saçları) iyice kazınır,

  kafasına devenin boyun derisi iyice gerdirilirek geçirilir,

  kafasında deve derisi bulunan mankurt adayı sıcak çölde güneş altında birkaç gün bırakılır.

  Böylece sıcağın etkisiyle deve derisi büzülür ve kafaya iyice yapışır. Deve derisinin artık kafa derisiyle bütünleşmeye başlamasıyla kazınan saçlar da yeniden uzamaya başlar. Fakat deri kafaya o kadar yapışır ki zaten sert olan deve derisi sıcağın etkisiyle iyice sertleşir ve uzayan saçlar deriyi delip uzamasına devam edemez. Bu nedenle saçlar vücudun dışı yönünde değil de kafanın içine doğru uzamaya başlar. Sıcaktan büzüşen deve derisinin kafatasına yaptığı baskı ve kafanın içinde ters yönde uzayan saçların kafatasını delip beyne doğru ilerlemesiyle mankurt büyük acılar çeker. Bu acılara dayanamayan mankurt bir müddet sonra kuklaya döner. Hafızasını yitirir, anne-babasını dahi tanımaz. Aklını çalıştırıp düşünemez hale gelir. Bu nedenle sahibi ne söylerse ona itaat eder.

  Türkiye Cumhuriyeti mankurt millitaristleri kimi zamanlarda Kurdistan’da yaptıkları katliamlarla isyanları bastırdı, efendilerinin gözüne girmeye çalıştı, kimi zaman da darbe yaparak efendilerinin emirlerini yerine getirdi. Kimi zamanlarda devletin yegane sahibiymiş gibi astı kesti, kimi zaman da şuurunu iyice yitirdi, failli meçhullerle anılır oldu. Köy yaktı, insanları bilinmezliğe doğru sürgüne gönderdi. Kimi zamanlarda ise sokaklara it sürüsü gibi bırakıldı. Bu ceberrut devlet her istediğini bu bilinçsiz kölelere yaptırdı. Devletin tüm kademelerinde mankurtlaşma geleneği ezelden beri süre geliyordu. Bu zalimler bu geleneğin sonucuydu.

  Günümüzün iktidar partisi AKP de bu geleneği bozmadı. Yandaşlarını mankurtlaştırarak, başta Kürtlerin kazanımlarını sabote etmede, sonrasında ise birer vampir hatta yamyam gibi sınırlarının ötesine göndererek katliamlarda kullandı. İnsanların kalplerini söktürüp yedirdi, altı yaşındaki çocuğun kafasını kestirdi. Bu bilinçsiz kölelerin yamyamlığı sınır tanımadı. Bunun karşılığında onları ihalelerle ödüllendirdi.

  CHP mankurtları militarist ve inkarcı yaparak, MHP ise tekçi, ırkçı, faşistler haline getirerek devletin hizmetinde istihdam etti. Şimdi ise “bilinçsiz köle” haline getirdiği bu insanları çeşitli provokasyonlarla akil insanlara saldırtıyor. Kimi bayrağı bahane ederek, diğeri, “neyin karşılığında barış?” diyerek, bir başkası ölen askerleri kullanarak yapıyor bunu. Gerekçelerinin listesi böyle uzayıp gidiyor. Yani bu bilinçsiz köleler sahipleri ne derse sorgulamadan yapıyor, efendilerine, onları mankurtlaştıran kişi veya kişilere biat ediyor. Türkiyenin geldiği noktaya bakar mısınız? Müzakere nedir? Barış nedir? Akil insanların görevi nedir? Anlamadan, sorgulamadan, halkların taleplerini dinleyen insanlara sözde vatan millet adına saldırmayı sürdüren bu güruh, bu mankurtlar bilmelidirler ki, Kürt Özgürlük Hareketi ve sosyalist dostları bunlara papuç bırakmayacak kadar değerlerine sahiptir.

  Bu mankurt köleler bir an önce efendilerinin egolarını tatmin etmek için her şeyi mübah görüp birbirileri ile yarışıyorlar. Öyle ki öz kardeşlerini bile gözlerini kırpmadan vurabilir bunlar.

  Türkiye siyasal İslamı’nın uyanık yöneticileri bunları birer oy potansiyeli olarak görüyor, iktidarını onların üzerine kuruyor.

  Son olarak mankurtlaştırılmış kolluk güçleri tüm toplumsal hak taleplerinde, demokratik hakkını kullananlara biber gazı, cop ile saldırarak itaatlarını İstanbul’un göbeğinde, Taksim Gezi parkında da gösteriyor.

  Şu bir gerçek ki Kürt Özgürlük Hareketi bu köle düzenini yıkmaya muktedirdir. Ne Kürt eski Kürttür ne de Türkiye Sol Sosyalistleri eski salon devrimcileridir. Bu gibi kişi, kurum, kuruluşların birlik ve beraberliği Türkiye halklarını mankurtlaşma geleneğinden kurtarıp çağdaş medeniyet düzeyine getirecektir. Mankurtlaşmayan ve mankurtlaştırmayan dostlara selam.


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları