• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Ortadoğu’da yeni dengeler

  Ulus devletlerin hantal yapıları ve içten içe çürüyen rejimleriyle uzun süre yürüyemeyecekleri yaşanan krizlerle artık net olarak anlaşılmıştır halkların-kültürlerin bitimsiz özgürlük mücadelesi bu yapıların aşılmasını müjdelemektedir.
  Özgürlük mücadelesi verenler karşısında konumlandırılan tüm gerici yapıların aşılması evresindeyiz despotik rejimler ve teokratik ideolojileri de çağdaş dünyada gericiliğin ana sebepleri olarak görülmektedir.
  Evrensel dünyanın değerleriyle vicdani bağ kuran hareketlere sempati duyulan bir çağındayız bunu görmek için Kürt direnişinin uyandırdığı ilgiye bakmak yeterlidir.
  Kürtler gericiliğin cehennem zebanileri ışid”e karşı çağdaş insanlığın direniş siperleri oldular vidan diplomasisi de Kürtlerin lehine işliyor,enternasyonal ilgi ve destek bunun en net kanıtıdır.
  Uluslar arası diplomasi arenasında da Kürtler etkinlik kazanmış durumdalar izledikleri barışçıl kapsayıcılık politik uzlaşıların önünü açıyor ve büyük güven veriyor husumetleri, politik göçleri ve bölgesel yoksulluğu ortadan kaldıracak projelerin ana öğesi durumundalar.
  Yerleşik halklarla kurulan bu ahlaki politik ilişkilenmeler ilerisi için halkların kendi sorunlarını medeni dünyanın desteğiyle de çözme yolunda büyük umut vaat etmektedir.
  Kürtler arası ulusal birlik arayışları da olgunlaşarak lokal olmaktan çıkıp evrensel çapta bir birliktelikle perçinleşecektir iç ve dış konjektör bunu zorunlu kılmaktadır özünü bulmuş bu birlik Akdeniz”e kadar uzanan bir birlikteliğin önünü açacaktır.
  Kürt ulusal birliğini önleme üzerine politikalarını kuran İran ve Türkiye gibi ülkelerin engelleyici tutumları hiçbir sonuç doğurmayacaktır özelikle Türk dış siyaseti bölgesel ve küresel düzeyde tamamıyla iflas etmiş-teşhir olmuş bir siyasettir anti Kürt karakterli Türk dış politikası anlamsızlaşmıştır.
  Savaş ve ambargolardan ekonomik çıkar devşiren Türk ekonomik siyaseti de yakın zamanda çok büyük krize girecektir buda var olan iç ve dış siyasi çöküşü daha da hızlandıracaktır emperyal hayalperestlik ve dinsel milliyetçilik büyük tepki toplamıştır.
  Akp”nin 2023 hedefi Kürtlerin bertaraf edildiği derinlikli bir hedeftir içte çatışmaları tırmandırmasının nedenlerine gelince; Rojava”da olası bir statüyü önleme ve Kürtler lehine oluşan olumlu havayı Kürtleri şiddet sarmalına çekerek sempatiyi dağıtmak ve var olan cihatist şiddetle aynılaştırmaktır.
  Cemaatler rejiminin uluslar arası derin siyasi ve ekonomik bağlantıları su yüzüne çıktıkça işbirlikçi sahte İslam”ın ülkedeki samimi inançlara ne büyük zararlar verdiği daha net anlaşılacaktır.
  Kürt sorununun iç dinamiklerle çözülmemesinin ve dışta Küresel güçleri davet eden stratejinin mimarı Akp”nin ta kendisidir Ortadoğu düşler trajedisinde roller yeniden dağıtılıyor farklı çözüm uzlaşıları barındıran modellere olanak tanınma olasılığı çok yüksek!
  Yeni Ortadoğu denkleminde kazananlar olacağı gibi çok büyük tarihi kaybedenler de olacaktır dengeler ve ittifaklar düzlemine at gözlüğünden bakanlar ceremesini de çekeceklerdir keşke Kürt halkının meşru haklarını tanısaydık denilecek fakat iş işten geçmiş olacaktır!
  ABD-Rusya-İngiltere-Fransa-İsrail bölgede yeni dizayn için oldukça aktif bir işbirliğine gitmiş durumdalar bu işbirliği yeni ve sürpriz uzlaşılar-statüler yolunu açacak fırsatlarla doludur.
  Bir hayli tuzakla dolu olan bu sahada siyasette esnek ve yaratıcı yöntemler sergileyenler mutlaka bu süreci kazanım hanesine yazacaktır Kürtler ulusal birliğini ve ittifaklarını oluşturmayı başarırsa ve askeri başarılarının yanına siyasi uzlaşmaları da eklerlerse her şey çok daha güzel olacak!
  Ortadoğu klasik trajedisi için bir hatırlatmayı José Saramago”dan yapalım;”Eğer etik aklı yönetemiyorsa,akıl etiği küçümser”


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları