• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  POLEMİKÇİ SİYASETİN AÇMAZLARI

  Toplumsal sorunlara çözüm üretmede zorlanılan süreçlerde rejimlerin sıklıkla başvurdukları hilelerden biri de, halkı hiçleştirerek manipülasyon ve polemikçi siyasete başvurmalarıdır.

  Bu soyut polemikler çoğunlukla milliyetçilik, ırkçılık, ekonomik dilencilik-talancılık ve sahte dincilik çevresinde dönüp durur. Bu polemiklerin yarattığı negatif enerji derin nefreti körükler.

  Öldürme eylemini bile meşrulaştıran polemikçi dil, durmaksızın çelişkileri derinleştirir, karanlık nefretin kollarına sığınır. Buna karşın bilinçli bireylerin yapmaları gereken ise yaşatma etiğini kararlı ve ilkeli savunup, ortak yaşama kararlılığını kamusal alanda aleni duruşlarıyla göstermeleridir.

  Edilgen kişiliksizleştirme politikalarına karşı yasaların dayattığı tehdidi mantıksal ve duygusal kuşkuyla karşılamak ve buna karşı kuşkuyu daha da derinleştirecek sağlam kanıtlar bulmak, rejimin polemikçi gücünü azaltacak ve gündemini de ters yüz edip sarsacaktır.

  Yasaların sertliğinin yarattığı şokları toplumsal bilince dönüştürecek yöntemlere yönelmek ve somut sonuçlarını gündemleştirmek, açık teşhiri başaracaktır. Yasalar mazluma fakire işliyor, zalime ve zengine işlemiyorsa, bunun somut örneklerinden hareketle bu durum kitlelerin dikkatine sunulmalıdır.

  Polemiğin nefret söylemi kamusal alanda negatif etik sonuçlar yaratır. Monoton tekçilik hedefleyen polemikçi dile karşı hayatın gerçeklerini, yaşamın renkli çeşitliliğini etkili bir esneklikle dilimize yansıtabilmeliyiz.

  Toplumların mücadele tarihlerinde karşılarına çokça polemik düşkünü iktidara tapan figürler çıkmıştır. Dinci milis güçlerinden karanlık örgütlenmeler yaratarak korku salgılamışlardır ve medet ummuşlardır. Buna karşın halklar birleşerek berrak bir bellek yaratmış ve özgürlük yolunda bu engelleri ustalıkla aşmayı bilmişlerdir.

  Riyakâr amaçlar güden polemikler, toplumsal uyanışın önünü kesmeyi amaçlar. Bunun için de yedekte tuttukları dar görüşlü işsiz biçare yığınları, bindirilmiş kıtaları harekete geçirirler. Toplumsal uyanışa öncülük eden güçlere, ekonomik kriz, öfke ve ezilmişlik ideolojisi cenderesinde tutulan bu yapıları saldırtmaya koşullandırmak çok tehlikeli bir stratejidir.

  Militan politik dincilikle toplumları yönetme ihtirasının tarihi oldukça eskilere dayanıyor. Bu kara ihtirası güncel zamana dayatırsanız ve bunu da inançsal polemikler üzerinden gündemleştirmeye çalışırsanız, çağın öğütücü dişlileri arasında gümbürtüye gidersiniz.

  Polemikçi kara siyasete, mizahın ironi gücüyle insanlık her dönemde olduğu gibi bu günde karşı koyuyor.  Çağcıl gençliğin esnek ve esprili dünyası, bu kalkışmayı çok rahat şiddetsiz teşhir edebiliyor

  İnançsal kurtuluş polemiklerle ekonomik, sosyal, siyasal geri kalmışlıktan kaynaklı hoşnutsuzluğu bastırma stratejisi demode bir kurnazlık içerir; cehaletten medet umma amaçlıdır çoğunlukla. Dinsel-tanrısal perspektif diliyle bu çağda konuşma cüreti, ufuk karartıcıdır.

  Radikal rejim ideologlarının ürettiği polemiklerin sonuçları toplumun yararına değildir; çok net, seküler hümanizmi hedeflerler. Devrimci siyaset öncüleriyle baskıcı rejimler arasındaki mücadelenin önemli bir alanı da bu polemikçi gündemlerden oluşur.

  Psikolojik üretim testinden geçen polemikçi gündemler karşısında, çileci siyasetin hiçbir şansı yoktur ve çok kolay bu canavar tarafından yutulur. Bu aygıt karşısında eziklik, tereddüt, merhamet bekleme gibi ruh halleriyle asla sonuç alınmaz. Empati ve sempati yaratarak korkmadan kamusal alandan çekilmeden herkes için adalet şiarıyla onu geriletmek olasılık dahilindedir.

  “Fikir onu savunanın duruşuna çok önem verir. Fikriniz ne kadar güçlü olursa olsun eğer duruşunuz yamuksa, fikir sizi mağdur eder.”


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları