• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  RADİKAL DÜŞÜNSEL EYLEM

  İnsanlık yitip boğulurken şaşkınca sessizlik girdabında, böylesi zamanlarda yaşama karşı sorumluluğun en etkin göstergesi düşünsel eylemin güçlü devreye girebilmesinde saklıdır.Aydınların toplumsal özgürlük için düşünceyi eyleme geçirecek cesareti radikal gösterebilmeleri elzemdir.

  Amaçsız bakış ataleti ve özgüvenden yoksunluk ülkeye felaket getirdi. Düşünce suç sayıldı, mimlendi, aydınlık fikirler yasaklandı, artık muktedirler çiftliğinde karanlık hüküm sürüyor.

  Topluma güvensizlik stratejisi hiç ivme kayıp etmedi,  rejim uygulamalarında hep yeniden üretildi, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici dil özenle korundu şiddete prim tanındı ve zulüm iktidarın yetki hakkı olarak görüldü.

  Soyut bir ruhsuzluk şiddet bağlamında birey ve toplum hayatına somut pratiklerle sokuldu.Mekanlar üzerinden insana yabancılaşma dayatıldı ve bunda büyük mesafeler alındı.Oysa esrarlı bir çekiciliği var düşünce özgürlüğünün mekan,insan ve zaman üzerinde yaratıcı etkiler bırakır çeşitlilik katar hayata.

  Düşünce eylemini yaşama yansıtma fırsatı ellerinden alınmışların radikal eylemci arayışı toplumsal kurtuluşun yol yöntemini de bünyesinde barındırır.

  Aynılaşmaya karşı eylemci düşünüş pratiği farklılığı insanca yaşama katabilmeli,zenginleştirebilmeli insanlığı,tekçiliğin öldürücü monotonluğunu, farkıdanlık barındıran düşünceler akabilmeli hayat denilen okyanusa.

  Psikolojik şiddetin de panzehiridir düşünce eylemi ön yargıları yıkmak ve kitlelerin yüzüne bakabilmek onlarla düşünceler üretmek,ortaklaşmak,güvenmek çeşitliliğin birlik çiçeklerini de yeşertecektir.

  Devrimin tutku ve sabrına eren düşüncenin eylemsel sonuçları aydınlık yarınların güvencesini taşır ilkeli ve ölçülü bir esneklikle hedeflenen amaca akmak müthiş bir serüvendir.

  Yeniyi yaratmanın düşsel hazını inşa etmek için eyleme geçme tutkusu sınırsız bir güçle donatır insanı,düşsel üretimden düşünsel çoğalmayı başarmak umudun ta kendisidir.

  Rejimle ruhsal karşıtlık yaşayanlar değişimin ve özgürlüğün gücüne inanırlar.Cesurdurlar ve yılmazlar, toplum yararına düşünceyi eyleme geçirme potansiyellerinin kalıcı özgürlüklerin yolunu açtığını iyi bilirler.

  Faşizmin bireyi bireyde parçalayan cinayetine toplumun alet olmaması için bunu engelleme gücü aydınların mücadelesinden geçer.Geleceğe dair özgürlük umutlarını dirilten radikal düşünsel eylemselliktir. Böylece kitlesel belleği diri tutar.

  Tepkisizlik ve kanıksamaktan beslenen zihinsel kısırlık toplumsal sosyal sermaye açısından büyük talihsizliktir.Bunun nedenini sorgulamamak ve gerekli önlemleri almamak körleşmeye-çözümsüzlüğe davetiyedir.

  Tabanın siyasi düşünüşüne denk toplumcu düşünce sistematiğini geliştirmek ve öncülük etmek faşizm karşısında hayati derecede önemlidir.

  İşte bu hayati yeni süreç inşacı üretken siyasi aktörlerin varlığını zorunlu kılıyor düşünce gücü yeni ile ruhen örtüşebilmelidir.Üretken düşünce toplumsal düşünüşe yabancı olmamalıdır.

  Unutulmaması gereken ise ülkemizde iktidarda olan hamasetin düşünsel cehalet karakterli olduğudur  ve barışçıl reforme ruhu taşımadığıdır.

  Çağın ve ülke gerçekliliğin radikal demokrasi ihtiyacını tabanda yeşertecek bir düşünce eylemine acil ihtiyaç vardır.

   

  “Bir miktar karşı düşünme ve karşı koyma insanın en büyük yardımcısıdır. Uçurtmalar rüzgârla değil, rüzgâra karşı yükselirler.” John Neal

   

   

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları