• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  SEZGİSEL ZAMANA TUTUNMAK

   

  Birbirleriyle tatlı sert bir çekişme içerisinde olan farklı anlamların parıltısında insanın kendisine dair sorularının tastamam cevapları sezgisel zamanda saklıdır.

  Tek boyutlu algıların dar frekanslarında debelenip duran biçare insanlar, hissiz zaman artıkları olarak boşlukta hiçler tiyatrosunda figüranlık rolü oynayıp amaçsız debelenip dururlar. Günümüz insanı garipsese de kendi varoluşuna yabancı ve kendini küçük düşürerek, bir hiçlikler meta balosu uğruna öz yıkımını gönüllü kabullenirler.

  İnsanın özünün çoklu çeşitliliğini ve özgün yanlarını kendi bireyci aynasına çarpıtılmış olarak yansıtan metalar dünyası, insan iradesini yutan bir canavara dönüşmüştür. Sezgisel zamanın özgünlüğünde, his ve anlamı yeni sentezlerde yaratan biçim ve özün anlama kavuştuğu bir bütünselliğin ahengi vardır.

  Kendimize olan uzaklığımızın zamansal ölçüsü sezgisel zamanın politik duygularda yansımasını bulduğu mekân mesafesindedir. Sezgisel zamanın bilincinden doğan politik duygular, yaşamın insanı yanlarını açığa çıkarır.

  Azimli yaşam direncinin bilincinden bakar insan mekâna ve sezgisel zaman monoton somurtmalarla oyalanmaz. Evrenselliğe açılan çoklu eylemsel bakış açılarına rehberlik eder.

  Özgürlüğü meta ile takas eden duygu yoksunu insana sitemle bakar sezgisel zaman… Ruhsuz yabancılaşma girdabına, irade kazanmış ruhsal bir uyanışla bakar.

  Kısıtlanmış ve prangalara bağımlı insanın özgürlük kilidini taşıyan ise sezgisel zamanın ta kendisidir. İnsanı, aidiyet duygusuyla insana bağlayan yine onun duyumsanmasıdır.

  Anı ele geçiren kapitalist zaman, hegemonyasını maddi kültürü korsanca ele geçirdiği insan bilincine dayatır-uyutur. Bu da durmaksızın sezgisel zaman ve manevi kültürü baskılar durur.

  İnsanın insanla iletişimini ve yaşama tercihini elinden alan-gasp eden bu meta düzeni, sezgisel zamanla güçlü bağlar kuran özgürlükçü ve insani bir toplumsal gerçekliliğin hayat bulmasına olanak tanımaz.

  Sezgisel zamanda yaşam dikensiz gül bahçesine dönüşür. Gülün dikenleri insana batmaya kıyamaz. Çünkü o kıyamadıkları sezgi ve sevgi insanları, gülü asla dalından koparmaz bilakis güzelliğini koruyucu varlıklarıyla tamamlar.

  Toplumsal çeşitliliğin ahengi her türlü baskı ve zoru dışlayacak manevi sezgilere sahiptir. Yeter ki negatif kapitalist zaman kısırdöngüsünün farkına varabilsin ve kırabilsin insan.

  Aldatıcı bir demir perde örtüsüne dönüşmüşse, kapitalist maddi-meta zaman diktası kamusal yaşamı ezer geçer!

  Sezgisel zamanın demokratik özgürlüklere dayalı yeni fikirler üzerinde tesiri büyüktür. Metanın sahte çekiciliğine saplanıp kalan insan yığınlarının kurtuluş çığlıklarını erkenden duyumsar sezgisel zaman.

  Benliğin alışkanlıklarla uyuşturulan insanı uyanışa davet eden isyan ortağıdır sezgisel zaman ve iletişim açlığı çeken susturulmuş ruhların asi sesidir.

  Bakış açılarını özgürleştiren his ve bilincin işbirliğinde anlamla konuşur sezgisel zaman ve onun ruhunu yakalayan, dilini konuşan insanlarda kötümserlik yoktur; tedbiri elden bırakmayan yaşam azmi ve özgürlük mücadelesi vardır.

  “İnsan eti ağırdır taşıyamazsın!

  Olsun benim gerçeğim düşlerimdir” Tamam Mıyız? Film repliği


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları