• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  SOKAĞIN BİLGELİĞİ

   

  Vicdan estetiği ahlakla bağ kuracaksa, bunu sokakların sakinlerinden öğrenecek ve en diplere itilen tutkuların çırpınışlarına tanıklık edecek. Umudu tüketen kayıtsızlıkların şifrelerini çözecek, duyumsayan ve aynı zamanda insani, diri bir ruha sahip olacak.

  Sokak bilgeliği, kitlelerin nabzını iyi okuyan ve buna göre çözümler üretebilen yetkinlikte olmalı. Üstten bakan, buyurgan davranan, toplum kanaatinde bir karşılık oluşturamaz ve kitleleri kendisine inandırmayı asla başaramaz. Kamusal vicdana giden yol, güven veren bir netlik gerektirir.

  Yaşanan deneyimlerden bilinir, en diplerde gezinenlerin insana dair güvensizlikleri kolay kolay giderilemez. Bunun nedeni, hayatla sınanmış şüpheleridir.

  Sokak bilgeliği tüm zamanların ilerisinde olmayı gerektirir. Çok dilli, çok kültürlü ve tüm bakış açılarını kapsayan yatay bir yörüngeden birey ve topluma bakmayı ve de aracısız iletişim kurmayı…

  Yüzüne yansıyanı ruhunla ilişkilenmek, bilinen tüm yöntemlerin ötesinde bir yakınlık kurar sokağın yaralı insanlarının yürekleriyle.

  Günümüzde toplumsal hayatı kontrolüne alan iktidar ağları sosyal, siyasal, ekonomik dizginleri elde tutmak için çoğunlukla umutsuzluk yayan toplumun panik ağlarından yararlanmayı amaç edinir. Ruhun her türlü boyunduruğa başkaldıran özelliğini törpüler durur bu ağlar. Günlük hayatın maddi bedelini, manevi yıkımla ödetir insana faturayı! Aykırı sorgulamalar peşinen mahkûm edilir.

  Bu sakat zihniyetten kaynaklı fikirlerin sürgün edilmesi, kim bilir kaç hayata mal oldu ve de toplum bu hayatların açığa çıkarabileceği anlamlardan yoksun kalarak ne kadar çoraklaştı…

  Toplumsal ahlakın aşınmışlığında demokrasinin doğal kontrol ayıplamalarından yoksun bu ağlar, toplumu ne hale getirdi. Böyle diye kafa yoranlar ve tutum takınanlar ne yazık ki azımsanmayacak ölçüde azaldı herkes” bana ne!” modunda ve sorumluluktan kolay olana kaçıyor.

  Sokak bilgeliği sadece toplumun can damarı gençliğin coşkusunu gözlemleyerek bugün önemli çıkarımlara kolayca ulaşabilir. Çünkü düzen ağları gençliği çeteleştirerek gayri ahlaki yozlaşma girdabına sürükleme ve buralarda enerjisini tüketerek birer ekonomik sömürü kadavralarına dönüşmesini amaçlar, bu doğrultuda durmaksızın çaba gösterir.

  Bu umutsuzluk girdabında kendi sessizliğini dinleyerek sorgulamaya giden kitleler, sessizliğe ruhlarını katmaya başladıklarında sokak bilgeliğiyle ortak ruhu yakalarlar. İşte bu ruh ortaklığında her mevsim bahar oluverir.

  Var olduğunu bildiği özgürlüğü görmeyi arzulamak, hissettiğini ifadeye kavuşturmak için arayışlara girişmek ve bunların bütününü birleştirerek sorgulamak bütün statükoları anlamsız kılar.

  İnsanları okumak, sokak bilgeliğinin erdemine ulaşmayı gerektirir. Bu yapılmadıkça soyut kalmaya neden olur bütün iyi niyetli avuntular. Bu yüzden galiba birbirimize doğru yol almakta çok geç kaldık!

  Bıçağın iki keskin yüzüdür eleştiri ve öz eleştiri… Törpüleyebilmeli tüm çiğ yanlarımızı… Artık bizi ayıran mesafeleri ortadan kaldırabilmeli… Çözüm sadece birbirimizin acısını, sevincini duyumsamaktan geçer!

  “Yanlış gerekçe ise doğruyu yapmakta hatalıdır…  Sevgi zamanın işlemediği tek olgudur.”

  -Yıldızlararası Filminden-

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları