• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Solun Diriliş Zamanı

  Dünya yeniden demokratik-bilimsel sosyalizmin politik dirilişine umutla tanıklık ediyor etik-politik solun etkin çıkışı devrime olan inancı kalıcı ve sarsılmaz olarak pekiştiriyor.

  Sosyal adaletin toplumcu ruhu eşitliği tesis etme bilinci ile eyleme geçiyor zihinsel tembellik alışkanlıklarını yıkarak-arınarak geliyor.

  Sol özgürleştiren ve kapsayan bir siyaset misyonuyla kamusal alana iniyor geçmişten büyük öğretici dersler çıkarmış durumda geçmişte yaşamıyor bugünü kurmaya aday inşacı-adil-barışçıl politikalarla geliyor.

  Radikal demokrasinin gerekenlerinden çekinmeden aktifleşiyor insanı-doğayı-siyaseti-demokrasiyi hiçleştiren ortaçağ despotik düzenini yıkıp aşmayı hedefliyor.

  Halka sadakati esas alan bir yapılanma dayanışmacı ve güven kurucu özgür toplumsal bakış açıları yakalamış olarak ışıldıyor ve toplumsal bilince dayalı içsel bir diyalogla umut saçıyor.

  Dogmatizmin bağnazlığından beslenen fikir üretememe-çözüm sunamama-yeniliğe açık olmama ulusalcı solu çıkmaza sürüklemiştir toplumu yapısal krizlerin kucağına itmiştir.

  Deneyim sahibi yeni Solun teorik-pratik aklı bu kısırlığı aşacaktır palyatif(geçiştirici) değil kalıcı çözümler üretecektir.

  Umutsuz-inançsız bürokrat siyasetçilerle değişim asla olmaz yeni siyasi öncülük iç bürokratik yapıyı mutlak aşmalı yenilikçi fikirlere serbesti tanımalıdır çünkü toplumun ruh açlığını ancak özgürlük ve yeni fikirler giderebilir.

  Dinci-mezhepçi-milliyetçi odaklar toplumsal özgürlük için mücadeleye soyunan sol yapıların önünü bu kimlikleriyle kesmeye çalışırlar hepsi toplumsal mücadeleyi bölmeye-parçalamaya-ayrıştırmaya odaklanmışlardır.

  Parayı hayatın amacına dönüştürenler halkı köleleştirdi üretimi öldürdü tüketimi ilahlaştırdı markaları kutsallaştırdı her şeyi alım satıma indirgedi insan metanın kuluna dönüştürüldü Oysa dayanışmacı üretim ekonomisine geçişle bu köleleştirici bağımlılık sonlanacak.

  Benciller düzenine gönlü toklar dayanışmacılığı gereken dersi mutlak verecek.Eşitlik-birlik-özgürlük-ekmek birlikteliği yaşamın soylu amaçlar birlikteliğini yaratacaktır.

  Gelenekçi bağnazlık ve cehaletten beslenen bir rejim var karşımızda ve ne acıdır ki beklentili zayıf toplumsal hafızadan besleniyor-yararlanıyor –kullanıyor topluma sadece kar odaklı bakıyor.

  Yeni solla Eşitsizlik ve yoksulluğun sömürü düzeni son bulacak-AKP rejiminin elit zenginleri için çanlar çalacak çok acil olarak mal varlıklarının kamulaştırılması ve topluma yeniden dağıtılması halklarımıza vaat edilecek.

  Sosyal eşitsizlik büyük öfke biriktirdi rejime yönelmesi an meselesi zenginlere daha fazla servet dağıtan ve yoksullara daha fazla yoksulluk dağıtan bir AKP gerçeği var karşımızda.

  Yeni bir toplumcu düzenin yaratılmasında sola tarihsel görevler düşüyor zayıf bırakılmış toplumsal bellek üzerinde büyük manipülasyon araçlarıyla yürütülen algı operasyonlarının farkına varmak ve direnç mekanizmaları oluşturmak gerekir.

  Halkları onlar adına onlara karşı yapılan cinayetten kurtaracak büyük aydınlanma yaratmak şarttır buda sistem eleştirisini aşan bir özgürlük arayışçısı devrimci siyasetle mümkündür.

  Bu çıkış özgür eğitim ile yeni toplumsal bakış açılarını yakalamakla sonuç alacaktır süreç toplumsal değişimin ruhuna denk sanatla,edebiyatla başkaldırmayı zorunlu kılıyor çünkü sanat ve edebiyat ruha hitap eden cesur öncülerdir.

  HDP”ye yönelen anti-demokratik,faşist dayatmayı sokakta kırmakla işe başlamalıyız,kolektif ortak akıl ve duyguyla toplumsal demokrasi yararına birleşerek faşizmi def etmeliyiz CHP silkinirse çok şeyler değişir inancındayım.

  İşin özü sol gerilimli atmosferi aşıp ideolojik yeniliği sokakta örgütlü toplum gücüne dönüştürerek farklılığın kapsayıcılığında topluma dürüstlük-içtenlik-cesaretle öncülük ederse karanlık cehalet diktasını sonlandıracaktır.

  Demiri demirle dövdüler; Biri sıcak biri soğuktu İnsanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu.” Pir Sultan Abdal

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları