• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Tabip örgütlerinden Türkiye’ye mektup

  Dünya Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği, İnsan Hakları İçin Doktorlar, Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi ve İşkence Kurbanları İçin Uluslararası Rehabilitasyon Komitesi  olmak üzere 5 uluslararası Sağlık Örgütü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a ortak imzalı  bir mektup gönderdi.
  Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı,Adli Tıp Uzmanları Derneği Kurucu Başkanı ,Uluslarası İşkence İle Mücadele Örgütü Daimi Üyeliği  yanında Ulusal ve Uluslararası birçok hak arama örgütü üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Üyesi ve Türkiye Temsilcisi  Gazeteci Erol Önderoğlu ve Gazeteci Yazar Ahmet Nesin’in tutuklanmasından duyulan derin kaygıları ve söz konusu isimlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talebinide bulundular.
  Türkiye’yi başta İnsan Hakları Evrensel beyannamesine uymamakla itham eden mektupta ,bu kişileri hemen serbest bırakmaya ve uluslararası insan hakları standartlarına uymaya çağrı yaptılar. Bilgilenme ,düşünce ve ifade özgürlüğü,ancak özgür ve çeşitlilik arzeden bir medyanın olmasıyla sağlam temelli bir demokrasiden söz edilebileceğini vurgulayan mektupta özetle şu talepler dile getirildi ;
  Dr Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in fiziksel ve psikolojik sağlıklarının her durumda güvence altına alınması;
  Hemen ve koşulsuz olarak serbest bırakılması; tutuklanmaları keyfi olup yalnızca ifade özgürlüklerini ve insan hakları alanındaki etkinliklerini önleme amacı taşıdığından bu kişilere yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi..Yargı düzeyinde olanlar dâhil, insan hakları savunucularına ve gazetecilere yönelik tüm taciz ve baskılara son verilmesi;

  Türkiye’nin uluslararası taahhütleri doğrultusunda insan hakları savunucularına yönelik sürekli tehditlere son verilmesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi hükümlerine eksiksiz olarak uyulması;

  Uluslararası insan hakları standartları ve Türkiye tarafından onaylanan uluslararası belgelere uygun olarak insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının her durum ve koşulda sağlanması.

  “Kuruluşlarımız, tüm dünyada, tüm insanlar için insan haklarına ve tıp etiğine saygıyı ön planda tutan milyonlarca doktoru temsil etmektedir.  Sözü edilen evrensel haklar ve değerler doğrultusunda gerekli tüm girişimlerde bulunacağınız inancıyla”, sözleriyle bitirilen mektup Cumhurbaşkanı ile birlikte; Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,  İçişleri Bakanı Efkan Ala, Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı ve Türkiye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru ya da bilgi amaçla gönderilmiştir.


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları