• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  TARİHE BAK…

  Fatih’in oğlu Cem Sultan, abisi 2. Beyazıt tahta çıkınca öldürüleceğinden korkarak 4000 kişiyle isyan etti. Yenilince İtalyanlara sığındı. Ama peşini bırakmadı 2. Beyazıt… İtalya’ya gönderdiği bir berbere boğazını kestirerek öldürttü onu…

  ***

  Sadrazam Süleyman Paşa,  askerin aylığını ayarı bozuk akçeyle verince askerlerle esnaf arasında kavgalar çıktı. Yeniçeriler, dokuz ay aylıklarını alamadıklarını söyleyerek ayaklandılar. Sipahiler de destek verdi onlara.  İsyanı engellemek için 30 kişiyi öldürüp, cesetlerini isyancılara verdi IV. Mehmed. Cesetler, o zamanki ismi Atmeydanı olan Sultanahmet Meydanı’ndaki çınar ağacına asıldı. Bu ağaç daha sonra cehennemde meyvesi insan başı olan ağacın adıyla, Vak Vak ağacı olarak anıldı.

  Peki muradına eren isyancıların sonu ne oldu? Hiç iyi olmadı. İsyandan sadece 2 ay sonra sarayda toplantı bahanesiyle divana çağrılıp öldürüldüler.

  ***

  Bilirsiniz, Lale devri ihtişamı, şiir geceleri, gece sefalarıyla Osmanlı hazinesinin kurutulduğu israf devridir. İsyan da gecikmedi tabii… İsyanın elebaşısı Horpeşteli Arnavut Halil’di, ‘Patrona’, yani ‘koramiral’ lakabı ile anılıyordu. Dönemin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, damatları Mustafa Paşa ve Mehmed Paşa’yı, Kapılararası’nda boğdurdular. Sultan III. Ahmed tahttan indirildi. Lale devri de Nedim’in şiirlerinde hoş bir anı olarak kaldı.

  Patrona Halil idealistti, kendini güçlü hissediyordu, sık sık saraya çıkıp devlet işlerine karışmaya yeltendi. Peki, ne geldi başına? O da isyandan  2 ay sonra Divan-ı Hümayun toplantısına çağrılıp erkânıyla birlikte sünnet odasında öldürüldü.

  ***

  Alemdar Mustafa Paşa’nın yardımıyla tahta geçen II. Mahmud,  yeniçerinin başı bozukluklarından bıkmış,  köklü askeri değişik yapmak istiyordu. Yeni askeri düzene direnen yeniçeriler, 15 Haziran 1826 günü, Atmeydanı’nda kazan kaldırdılar. Bunun üzerine Sancak-ı Şerif kaldırıldı. Ağa Hüseyin Paşa komutasındaki birlikler yeniçerilerin At meydanındaki kışlalarını topa tuttu. 6 binden fazla yeniçeri öldürülürdü, 20 bin yeniçeri tutuklandı. Yeniçeriler ocağı kapatıldı böylece… Bu olaya ‘Vaka-i Hayriye’, yani ‘hayırlı olay’ dendi. Vakay-i Hayriye’nin aynı zamanda bir Bektaşi kırımı olduğu da söylenir, ama o ayrı konu…

  ***

  Bilirsiniz,  Mithat Paşa meşrutiyet cuntasının başıydı. 30 Mayıs Darbesi’yle Abdülaziz’i devirip Feriye köşküne kapattılar. Sıkı güreşçiydi Abdülaziz, ama bir gece odasına giren cellatları durdurmaya yetmedi bu… Tarihçiler makasla bileklerini keserek intihar ettiğini yazdılar.

  Sonra 2. Murad’ın 4 günlük padişahlığının ardından, meşrutiyeti ilan etmesi karşılığında 2. Abdülhamit geçirdiler iktidara Mithat Paşa ve hempaları. Çok güçlü sanıyorlardı kendilerini… Sonra Abdülaziz’in ölümünden sorumlu tutularak Yıldız Mahkemesi’nde idama mahkûm edildi Mithat Paşa. Abdülhamit onun cezasını ömür boyu hapse çevirerek, Taif Kalesi’ne sürgün etti. Muhafızlar zindanda boğarak öldürdü onu da…

  ***

  Sadece darbe girişimleri isyan mı?

  Osmanlı’nın kuruluşundan  beri şehzade-kardeş katli devletin bekası için meşru bir yol olarak görüldü.  Osmanlı devletinin kurucusu Osman Beyin, amcası Dündar’ı öldürmesiyle başladı taht yolunda katl…  Fatih Sultan Mehmet, ünlü Fatih Kararnamesi ile bunun kanununu bile çıkarttı. Daha 2 yaşındaki kardeşini boğdurmaktan çekinmedi.

  III. Murat’ın 130 cariyesi vardı, bunlardan 112 çocuğu oldu. 5 sultanın dışındaki cariyelerin hepsi çocuklarıyla birlikte öldürüldüler. III. Murat öldüğü gece, ondan hamile kalan 10 cariye boğdurulup Sarayburnu’ndan denize atıldı.

  Reformist Genç Osman’ı Yedikule zindanlarında tecavüz edip öldürdüler… O da daha 11 yaşında tahta çıktığında, kardeşi Mehmet’i öldürtmüştü.

  III. Mehmet içlerinde kundakta olan çocukların da olduğu 19 kardeşini ve oğlu Şehzade Murat’ı boğdurttu. III. Mehmet ölüp yerine oğlu I. Ahmet tahta çıktığında, Şeyhülislam 19 çocuğunu öldürten III. Mehmet’in cenaze namazını kıldırmadı bile

  I. Murat, Yıldırım Beyazıt, Mehmet Çelebi, Yavuz Sultan Selim, Avcı Mehmet, yıldız falı bakarak Osmanlı’yı yönetmeye kalkan III. Mustafa… Say say bitmez.

  Darbeler, isyanlar, entrikalar, kardeş katli hiç eksik olmadı Osmanlı’da.  Koca bir imparatorluğu iktidar kavgalarıyla bitirdiler. Muzaffer olan, kısa bir sonra kurban olup gitti. Demem o ki, darbeciliğin de, darbeye karşı darbeciliğin de, Neo Osmanlıcılık düşlerinin de bu topraklara hayrı yok.  Bu çağda tek çıkışımız geçmişin derslerini iyi süzmüş,  demokratik bir Türkiye…

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları