• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Türkiye “helal”lendi!
  Türkiye “helal”lendi!
  18 Kasım 2017 10:46
  Font1 Font2 Font3 Font4
  Bu Haberi Yazdır

  Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

   

  Kanuna göre, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslar ası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslar arası alanda kabul edilmesini sağlamak amacıyla Helal Akreditasyon Kurumu kurulacak. Kurum, idari ve mali özerkliğe sahip olacak.

   

  HAK’ın faaliyet alanına neler giriyor?

  Ekonomi Bakanlığı tarafından kurulacak olan HAK, Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kurum olacak. Kurum, Türkiye ve yurt dışında helal uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşlara helal akreditasyon hizmeti sunmak, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyerek, uygulamakla görevli olacak.

   

  HAK, faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, bunlara üye olmak, yönetimlerinde görev almak veya bu kuruluşlara merkezi olarak hizmet vermek, akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyonla ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak gibi görevleri de yerine getirecek.

   

  HAK tarafından, helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik inceleme yapılacak, helal akreditasyonun önemini artırıcı eğitim, araştırma, seminer gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.

   

  HAK’ın yapısına gelince;

  Kanuna göre, HAK, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetleri icra edemeyecek, verdikleri hizmetleri sunamayacak, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamayacak ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremeyecek.

   

  HAK, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere üç organdan oluşacak. Yönetim kurulu, başkan ve dört üye olmak üzere Ekonomi Bakanı’nın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanan toplam 5 üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu üyeleri, iki üye kamu kurum ve kuruluşlarından, iki üye de özel sektörden olmak üzere Danışma Kurulu üyeleri arasından atanacak. Başkan, Danışma Kurulu üyesi olup olmadığına bakılmadan, kamu görevlileri veya uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlar arasından atanabilecek.

   

  Danışma Kurulu’nda ilgili bakanlıklar ve sivil toplum örgütleri yer alacak. HAK’ın yurt dışında akreditasyon hizmeti vermesi için yurt dışı ofisler de açılacak. Yurt dışı ofisler, Ekonomi Bakanı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.


  Yorumlar  İlgili Haberler