• Döviz Kurları
  Puan Durumu
  Yalan Yarıştıranlar ve Para Tokuşturanlar

  Tarihin ve güncelin içine sinsice kamufle edilen faşizmin etkili yalanlarının-nifak tohumlarının taşıdığı felaketin hala farkında değil zayıf kamusal bellek.

  Osmanlı yıkılış tarihi ve cumhuriyetin kuruluşunda da özenle korunan bu gizli anti toplumcu ruhun sebep olduğu trajediler halkların büyük kıyımıyla sonuçlandı.Bu kangren zihniyetin kurumlaştığını derin bir kaygıyla izlemekteyiz.

  Halklar-kültürler mozaiği olan ülkeyi adilane yönetememekten kaynaklı uçuruma her sürüklediğinde kudretli zatların ilk sarıldıkları bahane daima bu zenginliğin bir parçası olan halklar olmuştur tez elden kıyıma yönelmişlerdir bahane-kabahat keçisi seçmek için hep yedekte tutulmuşlardır.

  Bilinir halkları çağdan koparan ideolojik fanatik sapkınlık rejimlerine durmaksızın bahaneler üretirler teoloji ideologları. Bugün paradoksal bir kimlik taşıyan AKP”de bunu dayatıyor topluma cinnet yaşatıyor dünyevi ihtiraslar için dini iktidar aracı olarak (ayrıştırma amaçlı)kullanıyor.

  Dinsel devşirme milliyetçiliğin hortlatılmasında ülkede temel motivasyon hep ötekinin düşmanlığı olmuştur entrikanın sağladığı çıkarlar iştah kabartmıştır halkların sefaleti üzerinden saltanatlar da rahatça sefa sürülmüştür.

  Aktörler-figüranlar-çağlar değişse de oynanan oyun aynıdır- birdir çoklu ihanet şebekleri toplumsal özgürlük-eşitlik taleplerine karşı derin saray labirentlerde kirli senaryolara yönelirler ve kanla beslenirler.

  Dünün Ermeni azınlığına Anadoluda yönelen ittihat terakki kör namluları bugün kontra eseddullahçı-cihatçı-hizbul daişçi-freksyoncu ihanetçi çeteler eliyle Kürt halkına doğrultulmuştur kan akıtmış-yıkıp yakmıştır her yeri ve herkesi yüreğinden vurmuştur.

  Kader birliği ettikleri halkların yaşamlarında çok derin acılar bıraktı bu melanet zihniyet halkların hafızasını dumura uğrattı onarılmaz yaralar açtı çağdaş dünyayla-yaşamın özü ile ilişkilenmede onları çok gerilere-gerilimlere itti.

  Tarihi boyunca hep sorun üreten ve insan kaynaklarını tüketen ahlakını yitirmiş bir rejim geleneğidir bu despotik zihniyetle beslenen halkları birbirine kırdıran fesatçılık ve kurnazlıkla aradan sıyrılmış bir talancı-ihanetçi gelenek.

  Asla özgürlük-demokrasi ve halka güvenmedi bu zihniyet barışamadı hep kan davası güttü her hak talebini askeri düz mantıkla bastırma yoluna gitti.İktidarcı farklı güç odaklarının mücadelesinin faturası da bunu kanıksamış mazlum yerleşik halklara çıktı.

  AKP”nin yalan üzerinden bilinç yaratma cambazlığına bu halk bakıyor ama gerçekleri görmek istemiyor ucuzca her seferinde kanıyor oysa yalan yarıştıranlar sahte din ve milliyetçilik ayetlerini özenle gizli ajandalarından tedavüle çıkardılar büyük yıkımlar yaratarak iktidar nimetlerini tokuşturdular bile.

  Meclis darbeleri-Bab-ı  Ali baskınları-Aydın-entelektüel kıyımları-yolsuzluk-yoksulluk ile sürekli kendin yenileyen bu kangren zihniyet şimdi de toplumun aydınlık temsilcisi HDP”ye karşı politik linç-cinayet tertipliyor AKP toplumsal hayata-demokratik işleyişe karşı kendini  darbe ile konumlandırıyor.

  Mazlumların ruhu birleşerek tarihsel belleğin yarattığı bilinçle bu savaş aygıtı rejim geleneğine karşı güç birliğine gitmedikçe-örgütlenmedikçe-eylemsel direnmedikçe sonuç alamayacaktır hep bocalayacaktır.

  “İnsanlar eşit ve özgürdür.Eşitlik bir amaç ya da sonuç değil,eylemin dayanağıdır.Bu basit hakikati inkar eden her şey direnme hakkı ve görevini yaratırlar.”Alain Badiou

   


  Yorumlar  Yazarın Son Yazıları